Як назвати шкільну газету

Як назвати шкільну газету

Шкільна преса — видання не зовсім звичайне, призначене як для певного кола читачів, так і розраховане на явну мету випуску: це можуть бути святкові, вітальні, щотижневі або щомісячні газети, бюлетені-зведення. Назва шкільної газети має чітко поєднуватися з метою випуску та завданнями.

Інструкція

  1. Для того щоб вдало назвати шкільну газету, насамперед сформулюйте чітко її основний зміст та ідею — без цього назва буде існувати окремо від основного змісту газети.
  2. Винесіть питання про назву шкільної газети на загальні збори членів редколегії — рішення таким шляхом дасть не тільки оптимальні результати у виборі назви, а й змусить усіх організаторів випуску відчути причетність до життя газети.
  3. Слідкуйте за оригінальністю назви — воно не повинно бути «заяложених» і має відображати життя школи або класу. Одним з основних принципів у виборі назви шкільної газети повинен стати принцип зрозумілості, оскільки складноскорочені слова (абревіатури) або лексика з молодіжного сленгу можуть викликати подив частини читачів.
  4. Якщо назва відображає шкільну тематику, то це можуть бути всілякі словосполучення зі словами «шкільний», «учбовий», «перерва», «перерва», «урок» або інші слова на шкільну тематику. Об’єднайте у назві сенс змісту окремих газетних рубрик, і це буде віддзеркаленням загальної ідеї газети.
  5. Постарайтеся, щоб назва охоплювало не тільки зміст набору сьогоднішніх рубрик (даного випуску), але стало би універсальним для всіх наступних газет. Проявіть фантазію і у виборі назви газетних рубрик — вони повинні бути не менш яскравими та оригінальними, ніж назва самої шкільної газети — і тоді успіх вашому виданню забезпечений.
  6. Ні в якому разі не наслідуйте дорослим періодичним виданням — це зовсім інша спрямованість і цільова аудиторія, тому пам’ятайте насамперед про те, що назва має бути оригінальним і унікальним.
  7. Спробуйте вибрати найбільш всеосяжне назву з безлічі популярних варіантів, таких як «Шкільна пора», «Школяр і час», «Остання парта», «одинадцятирічка», «Граніт науки» та інших прийнятних варіантів і відкоригують його під ваші вимоги.