Як назвати структурний підрозділ

Як назвати структурний підрозділ

Структурним підрозділом називається частина підприємства або організації, співробітники якої займаються виконанням певного виду робіт. Підрозділ може бути відокремленим або внутрішнім. Для першого типу структурних одиниць існує загальноприйнята назва — філія. Внутрішнім підрозділам найменування присвоюється з урахуванням напрямку їх діяльності і відповідно до традицій, що склалися в тій чи іншій професійній сфері.

Інструкція

  1. Визначте групу, до якої належить структурний підрозділ. Фахівці з організації праці виділяють три основні групи: адміністративні підрозділи, виробничі та обслуговуючі.
  2. Адміністративні підрозділи включають керівництво (генеральний директор, керівники напрямів, заступники), бухгалтерію, секретаріат, кадрову службу. У невеликих організаціях адміністративний підрозділ може об’єднувати всі служби, які не задіяні безпосередньо у виробництві. Для їх позначення найбільше підходять узагальнюючі назви: дирекція, адміністрація, адміністративно-управлінський персонал і т.д.
  3. Виробничими вважаються ті структурні підрозділи, які займаються вирішенням різних завдань в рамках основного напрямку діяльності підприємства чи організації. Це найбільша група підрозділів. Вона складається з кількох рівнів: управління, департамент, служба, відділ, сектор.
  4. Управління та департаменти найчастіше називають за сферою діяльності: управління фінансів, планове управління, кадрове управління, департамент маркетингу та зв’язків з громадськістю тощо
  5. У великих організаціях управління діляться на відділи. Ці невеликі за складом структурні підрозділи забезпечують виконання конкретних завдань в рамках глобального напрямку. Їх назви повинні відображати саме зону відповідальності підрозділу. Обмежень практично не існує, головне, щоб не створювалося відчуття плутанини і дублювання функцій. Так, всередині кадрового управління можна виділити: відділ розвитку персоналу, відділ організації та охорони праці, відділ нормування і оплати праці і т.д.
  6. Поділ на сектори зустрічається нечасто. Воно має сенс у тому випадку, коли певний напрям роботи дуже значимо для організації та потребує підвищеної контролі. У назві сектора відображають його специфічні функції, наприклад, сектор нарахування заробітної плати у відділі бухгалтерського обліку.
  7. На промислових підприємствах застосовують такі назви виробничих структурних підрозділів, які вказують на випущену ними продукцію: цех первинної обробки тканини, ливарний цех, цех з виробництва ковбас, токарне майстерня і т.д.
  8. Допоміжні підрозділи займаються господарською діяльністю і забезпечують безпеку підприємства чи організації. Найчастіше їх називають службами або відділами: служба безпеки, адміністративно-господарський відділ, відділ постачання і т.д.
  9. Не використовуйте в назві структурних підрозділів двозначних понять, іноземних слів. Не робіть словосполучення занадто довгим, інакше його буде складно запам’ятати. Оптимально використовувати 3-4 слова.