Як обчислити амортизацію

Як обчислити амортизацію

Амортизація представляє собою зменшення вартості майна за одиницю часу в процесі експлуатації. При цьому розрахунок амортизаційних відрахувань в компанії необхідний для обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню, а також для розрахунку власних коштів при розширенні виробництва і модернізації та для визначення реальної балансової вартості майна.

Інструкція

 1. Для розрахунку амортизації можна застосувати спосіб списання вартості пропорційно до обсягу виробленої продукції. При такому методі спочатку слід обчислити амортизацію на одиницю продукції за допомогою формули:

  А = С / В, де А — це сума амортизації, що застосовується на одиницю продукції, С — це первісна вартість об’єкта основних засобів, а

  В — планований обсяг виробництва продукції.

  Потім потрібно визначити суму річної амортизації, яка залежить від обсягу випущеної продукції.
 2. Амортизація є структурою виплат, яка пов’язана з погашенням фінансових запозичень у вигляді ряду періодичних платежів. Кожен платіж погашає відсотки, нараховані на суму боргу, а також частину основної суми боргу. Ці виплати проводяться протягом усього періоду кредиту рівними сумами.
 3. Банк, надаючи суму грошових коштів у борг, виходить з того, що певна дисконтована вартість усіх амортизаційних виплат (платежів з погашення позики) обов’язково повинна бути не менше суми наданого позики.
 4. Амортизація обчислюється також як поступове перенесення вартості всіх основних засобів у процесі їх використання на вартість готової продукції, послуг та робіт.
 5. Амортизаційні відрахування — це грошовий вираз розміру амортизації всіх основних засобів, що включається в саму собівартість продукції, послуг та робіт. Таким шляхом організація відшкодовує свої витрати по використанню об’єктів з основних засобів.
 6. При способі зменшуваного залишку сума амортизаційних відрахувань за рік визначається за залишковою вартістю об’єктів основних засобів на початок звітного періоду (року) і норм амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного застосування цього об’єкта, а також коефіцієнта прискорення.