Як обчислити еквівалент


 

Практично кожен в шкільні чи студентські роки стикався з вирішенням завдань з хімії, а деякі продовжують займатися ними і до цього дня, працюючи в цій галузі або просто допомагаючи дитині по навчанню. Різновидами хімічних задач є задачі з еквівалентами, обчислюючи які ви можете зіткнутися з деякими труднощами.Інструкція

 1. Як відомо, еквівалентом речовини або просто еквівалентом прийнято називати частку (реальну або вдавану), яка повинна бути еквівалентна електрону або катиону водню в окисно-відновних або іонообмінних реакціях, відповідно, шляхом з’єднання з одним з атомів водню, його заміщення або вивільнення. Так, наприклад, у хімічній реакції HCl + NaOH = NaCl + H2O еквівалентом буде реальна частка — іон Na +, а в реакції 2HCl + Zn (OH) 2 = ZnCl2 + 2H2O — умовна частка Zn (OH) 2.
 2. Крім того, в даний час під терміном «еквівалент речовини» нерідко мають на увазі еквівалентну кількість речовини або ж кількість еквівалентів речовини. Під всім цим розуміють таку кількість моль того чи іншого речовини, яка в даній реакції еквівалентно одному моль катіонів водню.
 3. Обчислити значення еквівалента в реакції, можна і не вдаючись до його з’єднань з атомами водню. Це означає, що еквівалент речовини можна визначити, знаючи склад з’єднання речовини з іншим хімічним елементом, у якого значення еквівалента вже заздалегідь відомо.
    
 4. Еквіваленти складних речовин можна дізнатися, виходячи із закону еквівалентності, який був відкритий німецьким хіміком І. В. Ріхтером в 1792 році. Даний закон говорить, що всі речовини, що вступають один з одним у хімічну реакцію, реагують в еквівалентних відносинах. Дану формулювання можна виразити формулою наступного виду: m1Е2 = m2Е1.
 5. Таким чином, еквіваленти складних речовин, відповідно до закону еквівалентів та вищенаведеної формулі, будуть обчислюватися так:

  Еквівалент Оксиду = (Молярна Маса Оксиду) / (Валентність Елементу * Число атомів елемента);
  Еквівалент Кислоти = (Молярна Маса Кислоти) / (Основність Кислоти);
  Еквівалент Підстави = (Молярна Маса Підстави) / (Кислотність Підстави).