Як обчислити кількість речовини

Як обчислити кількість речовини

Деякі хімічні задачі вимагають виконання стандартних дій, тому їх знання часто виявляється корисним. Алгоритм знаходження кількості речовини досить простий, він може стати в нагоді для спрощення ходу рішення.

Інструкція

  1. Визначте для себе, що як теоретичне поняття являє собою кількість речовини. Це число показує ту кількість структурних елементів, які входять в дану речовину. При цьому в якості структурних частинок розглядаються як атоми і молекула, так і протони, електрони і т.д. Розуміння дозволить вам швидше зрозуміти, що в даній задачі буде корисно обчислити кількість речовини.
  2. Запам’ятайте основну одиницю вираження кількості речовини — моль. 1 моль — це така кількість речовини, яка містить число часток, що дорівнює кількості атомів в 12 грами нукліда вуглецю. Ця кількість носить назву постійної Авогадро: для обчислень вам потрібно знати його приблизне значення: 6,022 * 1023.
  3. Зустрітися також з ще одним поняттям, яке потрібно вам для обчислення кількості речовини: це молярна маса, або маса одного моля окремого атома елемента. Вже з визначення помітно, що вона вимірюється в г / моль. Скористайтеся стандартною таблицею, яка містить значення молярної маси для деяких елементів.
  4. Застосуйте формулу для знаходження кількості речовини: n = m / M, де n — шукана величина, m — його маса, а М — молярна маса. У задачі можуть міститися дані про молекулярну масу, що представляє собою масу однієї молекули, вираженої в атомній одиниці маси. У цьому випадку для знаходження молярної маси вам буде потрібно помножити це число на постійну Авогадро.
  5. Скористайтеся формулою для обчислення кількості речовини для газоподібних речовин, якщо в задачі пред’явлені відповідні умови. У цьому випадку вам необхідно оперувати не з масою, а з об’ємом вихідного елемента, а замість молярної маси використовуйте молярний об’єм газу за нормальних умов (2,24 л / моль).