Як обчислити периметр прямокутника

Як обчислити периметр прямокутника

Однією з величин багатокутника є його периметр. Зі шкільного курсу геометрії відомо, що периметр будь-якого багатокутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін. Прямокутник є різновидом багатокутника, тому завдання знаходження його периметра зводиться до кількох дій.

Інструкція

  1. Дан прямокутник ABCD. Для визначення периметра необхідно знати довжини його сторін. Виміряємо довжини сторін AB і BC.
  2. Одним із властивостей прямокутника є те, що протилежні сторони в нього рівні. В даному випадку це означає, що AB = CD і BC = AD. Таким чином, периметр прямокутника обчислюється за формулою: P = AB + BC + CD + AD, а тому протилежних сторін рівні, то: P = 2 (AB + BC).