Як обчислити площу паралелограма

Як обчислити площу паралелограма

Паралелограм — це випукла чотирикутна геометрична фігура, в якій пари протилежних сторін мають однакову довжину. Також і пари кутів в протилежних вершинах мають однакові величини. Кожен відрізок, що з’єднує дві протилежні сторони і перпендикулярний кожної з них, можна назвати висотою цього чотирикутника. Знання довжин сторін, величин кутів і висот в різних поєднаннях цих параметрів дозволяє розрахувати площу паралелограма.

Інструкція

  1. Якщо відома величина кута в будь-якій вершині паралелограма (α) і довжини прилеглих до нього сторін (a і b), то розрахувати площу фігури (S) можна з використанням тригонометричної функції — синуса. Перемножте відомі довжини сторін на синус відомого кута: S = a * b * sin (α). Наприклад, якщо кут складає 30 °, а довжини сторін 15,5 і 8,25 сантиметрів, то площа фігури дорівнюватиме 63,9375 см ², так як 15,5 * 8,25 * sin (30 °) = 127,875 * 0, 5 = 63,9375.
  2. Якщо відомі довжини (a) двох паралельних сторін (вони однакові за визначенням) і висота (h), опущена на будь-яку з цих сторін (вони теж однакові), то цих даних досить для розрахунку площі (S) такого чотирикутника. Помножте відому довжину сторони на висоту: S = a * h. Наприклад, якщо довжина протилежних сторін становить 12,25 сантиметрів, а висота — 5,75 сантиметрів, то площа паралелограма дорівнюватиме 70,07 см ², так як 12,25 * 5,75 = 70,07.
  3. Якщо довжини сторін невідомі, але є дані про довжинах діагоналей паралелограма (e і f) і величина кута між ними (β), то цих параметрів достатньо для обчислення площі (S) фігури. Знайдіть половину від твори відомих довжин діагоналей на синус кута між ними: S = ½ * e * f * sin (β). Наприклад, якщо довжини діагоналей рівні 20,25 і 15,75 сантиметрів, а кут між ними дорівнює 25 °, то площа багатокутника складає приблизно 134,7888 см ², так як 20,25 * 15,75 * sin (25 °) ≈ 318 , 9375 * 0,42261 ≈ 134,7888.
  4. Використовуйте при розрахунках, наприклад, калькулятор, поєднаний з функцією пошуку в пошуковій системі Nigma. Він зручний тим, що дозволяє розраховувати площа паралелограма, вводячи всю послідовності математичних дій одним рядком. Наприклад, для обчислення площі з даними, наведеними в останньому кроці, введіть в рядок пошукового запиту 20,25 * 15,75 * sin (25) і натисніть кнопку відправки даних на сервер. Сервер поверне розраховане значення площі з точністю до 12 знаків після коми (+134,788811853924).