Як обчислити прибуток


 

Прибуток — позитивна величина, що характеризує ефективність роботи підприємства, яка полягає в тому, що сума доходів від реалізації товару перевершує обсяг витрат на його виробництво і рекламу.


Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс.

Інструкція

 1. Прибуток, отриманий від усіх видів діяльності підприємства, називають валовий або балансовою, оскільки її обчислення засноване на даних бухгалтерського балансу. Ця величина являє собою позитивну різницю між доходами і витратами в трьох напрямках: реалізації продукції / послуг, реалізації основних засобів (майна, обладнання) та здійснення позареалізаційних операцій:

  Пб = Прп + Прос + Пвн в грошовому вираженні.


 2. Як правило, основну частину валового прибутку становить прибуток від реалізації. Він дорівнює різниці між валовим доходом і виробничими витратами. Валовий дохід — сукупна виручка від продажу партії товару або послуги за відпускними цінами, зменшена на загальну вартість повернутих товарів та обсяг наданих покупцям знижок.
    
 3. Виробничі витрати формують собівартість готової продукції, до якої входять витрати на покупку і доставку вихідного матеріалу, устаткування, оплату праці працівників, проведення маркетингових і рекламних компаній та інші заходи, що сприяють збільшенню обсягу продажів і просуванню продукту на ринок.
    
 4. Потреба обчислити прибуток від реалізації основних засобів виникає при продажу майна, обладнання та інших матеріальних активів підприємства, якщо така мала місце за розрахунковий період. Прибуток від позареалізаційних операцій являє собою дохід від нематеріальних активів (інтелектуальна власність, право на винахід, авторство на видання, промислові зразки, природні ресурси і т.д.), а також цінні папери компанії.
    
 5. Часто для аналізу ефективності проведеної роботи підраховують економічний прибуток, яка враховує ще й неявні витрати:

  Пе — Пб — НІ.


 6. Неявні витрати — це альтернативна сума, яку могла б отримати компанія у випадку більш раціонального використання ресурсів, наявних в її розпорядженні. Це потенційний дохід, який підприємство могло б одержати, якби розпорядилося капіталом, вклавши його в інший, можливо більш прибутковий проект.
 7. Сума прибутку є оподатковуваного. Після того, як будуть сплачені всі податки та виплати до державного бюджету, можна говорити про чистий прибуток, тобто величині, яка є фактичним результатом діяльності і може використовуватися як доповнення до основного капіталу. Це, в свою чергу, дозволяє розширити виробництво і підвищити економічні показники майбутніх періодів.