Як обчислити приріст

Як обчислити приріст

У сучасному економічному словнику приріст визначається як «збільшення (зменшення) економічного показника по відношенню до його початкової величини, базового значення». Приріст відноситься до показників аналізу рядів динаміки, які являють собою статистичні величини, що характеризують зміни явищ в часі. Показники динаміки розраховуються на базисної та ланцюгової основі. До показників динаміки відносять: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту.

Вам знадобиться

Калькулятор, дані для обчислення.

Інструкція

 1. Обчисліть абсолютний приріст.

  Даний показник визначається як різниця між даними (поточному) рівнем ряду і початковим або попереднім рівнем ряду.

  Базисний визначити за формулою: Δi = Yi-Yo

  Ланцюговий визначити за формулою: Δi = Yi-Yi-1

  де Yi — поточний рівень ряду

      Yo — початковий рівень ряду

      Yi-1 — попередній рівень ряду

  Приклад:

  На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис. грн., На 2007 — 121 тис.руб.

  Абсолютний приріст базисний на 2006 склав 10 тис.руб, на 2007 — 21 тис.руб.

  Абсолютний приріст ланцюгової на 2006 склав 21 тис.руб, на 2007 — 11 тис.руб.
 2. Визначте темп росту, тобто відношення поточного рівня ряду до початкового або попереднього.

  Базисний визначити за формулою: Тр = Yi / Yo * 100%

  Ланцюговий визначити за формулою: Тр = Yi / Yi-1 * 100%

  Приклад:

  На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис. грн., На 2007 — 121 тис.руб.

  Темп зростання базисний на 2006 склав 110%, на 2007 — 121%.

  Темп зростання ланцюгової на 2006 склав 110%, на 2007 — 110%.
 3. Визначте темп приросту шляхом вирахування з темпу росту 100%.

  Базисний визначити за формулою: Тпр = ТРБ — 100%

  Ланцюговий визначити за формулою: Тпр = ТРЦ — 100%

  Приклад:

  На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис. грн., На 2007 — 121 тис.руб.

  Темп приросту базисний на 2006 склав 10%, на 2007 — 21%.

  Темп приросту ланцюгової на 2006 склав 10%, на 2007 — 10%.
 4. Визначте абсолютне значення 1% приросту шляхом ділення попереднього рівня на 100%.

  А = Yi-1 / 100%

  Приклад:

  На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис. грн., На 2007 — 121 тис.руб.

  Абсолютне значення 1% приросту ланцюгової на 2006 склав 1,00%, на 2007 — 1,10%.

Зверніть увагу

Темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту виражаються у відсотковому виразі. Абсолютне значення 1% приросту має тільки ланцюгової показник. У прикладах на 2005 рік показники не визначаються, т.к. немає даних попереднього рівня.

Корисні поради

У випадку, коли порівняння наводиться з періодом (моментом) часу, початковим в ряду динаміки, отримують базисні показники; при порівнянні ж з попереднім періодом або моментом часу мова йде про ланцюгових показниках.