Як обчислити середній відсоток


 

Середньої величиною в статистиці називається узагальнюючий показник, який дає характеристику рівня змін однорідних одиниць сукупності. У будь-якому випадку між характеризуються ознаками обов’язково має бути присутня взаємозв’язок.Інструкція

  1. Визначте, за якою середній величині ви будете характеризувати одиниці сукупності. Це може бути середня арифметична, середня геометрична, середня геометрична і середня кубічна. Вибір залежить від вихідних даних для розрахунку і взаємозв’язку між ними. Найпростіше обчислити показник по середній арифметичній величині. Для розрахунку використовується формула: Хар = Оз / Ос, де Оз — загальна обсяг значення ознаки, Ос — загальний обсяг сукупності. Припустимо, вам необхідно обчислити середній відсоток простроченої заборгованості за рік по філіях підприємства.
  2. Виберіть кількісні показники зміни ознаки за аналізований період. Для даного прикладу складіть суму простроченої заборгованості на кінець року по кожній філії (Оз). Визначте загальний обсяг сукупності, тобто знайдіть суму загальної заборгованості по всіх філіях на кінець року (Ос). Розрахуйте середній відсоток простроченої заборгованості по середній арифметичній, підставивши значення чисельника і знаменника в формулу і помноживши отримане число на 100%. Отримане число буде середнім відсотком простроченої заборгованості по всіх філіях цього підприємства.
  3. До деяких середнім величинам в статистиці належить розрахунок середнього відсотка шлюбу на виробництві. Цей показник обчислюється за формулою: Бс = Бп / Оп * 100%, де Бп-вартість бракованої продукції, Оп-загальний обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні.
  4. Визначте вартість бракованої продукції і загальну вартість виробленої продукції за аналізований період за даними бухгалтерського обліку. Вартість шлюбу відображається на рахунку 28 «Брак у виробництві». Вартість загального обсягу виробництва можна обчислити, склавши дані по рядку 020 «Собівартість виробленої та реалізованої продукції» звіту про прибутки і збитки і дані бухгалтерського балансу про вартість залишків готової продукції і незавершеного виробництва. Обчисліть середній відсоток браку, підставивши знайдені значення чисельника і знаменника в зазначену формулу.