Як обчислити середньоспискову чисельність

Як обчислити середньоспискову чисельність

Інформація про середньооблікової чисельності присутня в багатьох формах звітності і суттєво впливає на обов’язки і права платників податків. Середньооблікова чисельність — величина, що визначається для статистичного обліку та оподаткування. Від отриманого значення середньооблікової чисельності залежить форма подачі податкових декларацій (в електронній формі або на паперовому носії).

Вам знадобиться

- Калькулятор
- Табель обліку робочого часу

Інструкція

  1. На підставі даних табеля обліку робочого часу розрахуйте чисельність повністю зайнятих працівників облікового складу за кожен календарний місяць. При цьому слід врахувати вихідні, свята і неробочі дні. Отримані показники облікової чисельності необхідно підсумувати, а потім розділити на кількість днів у місяці. У облікову чисельність не входять: зовнішні сумісники, наймані працівники, працівники, які виконували роботи за договорами.
  2. Потім визначте середню чисельність працівників, які зайняті неповний робочий день. Суму відпрацьованих годин розділіть на тривалість робочого дня за нормою, яка залежить від тривалості робочого тижня — 24, 35, 36 або 40 робочих годин. Отримане значення людино-днів розділіть на суму робочих днів згідно з графіком. Необхідно зазначити, що особи, переведені на неповний робочий день за розпорядженням керівництва або не досягли 18-річного віку, а також інваліди, враховуються як повні одиниці.
  3. Підсумуйте розраховану Облікова чисельність повністю зайнятих працівників і співробітників, що працюють неповний день. Таким чином, ви отримаєте середньоспискову чисельність всіх працівників колективу.
  4. Загальну середньоспискову чисельність співробітників за звітний квартал розділіть на кількість календарних місяців у відповідному податковому періоді. Це і буде шуканої середньою чисельністю співробітників організації за тією чи іншою звітний період. Отриманий показник дає право на застосування пільг зі сплати деяких податків, наприклад ПДВ, податку на прибуток, податок на майно організацій, страхових внесків ФСС. Важливе значення показника має відображення його в російській статистиці як в цілому по всій країні, так і по окремим територіальним утворенням, а так само по різним підприємствам.

Зверніть увагу

Штраф за несвоєчасну здачу декларації становить 200 руб.

Корисні поради

Здайте відомості про середньооблікової чисельності працівників підприємства до податкового органу за місцем обліку не пізніше 20-ого січня року наступного за звітним.