Як обчислити середню швидкість

Як обчислити середню швидкість

Обчислити середню швидкість неважко. Для цього необхідно просто розділити довжину пройденого шляху на час. Однак на практиці і при вирішенні завдань іноді виникають додаткові запитання. Наприклад, що вважати пройденим шляхом? Показання спідометра або реальне зміщення об’єкта? Що вважати часом у дорозі, якщо об’єкт половину часу нікуди не рухався? Без урахування всіх цих нюансів неможливо правильно обчислити середню швидкість.

Вам знадобиться

калькулятор або комп’ютер, спідометр

Інструкція

 1. Для обчислення середньої швидкості рівномірного руху об’єкта, просто виміряйте його швидкість в будь-якій точці шляху. Так як швидкість руху постійна, то вона і буде середньою швидкістю.

  Ще простіше ця залежність виглядає у вигляді формули:

  Vср = V, де

  Vср — середня швидкість, а

  V — швидкість рівномірного руху.
 2. Щоб обчислити середню швидкість рівноприскореного руху, знайдіть середнє арифметичне початкової та кінцевої швидкості. Для цього знайдіть суму цих швидкостей і розділіть на два. Отримане число і буде середньою швидкістю об’єкта.

  Наочніше це виглядає у вигляді такої формули:

  Vср = (Vкон + Vнач) / 2, де

  Vср — середня швидкість,

  Vкон — кінцева швидкість,

  Vнач — початкова швидкість.
 3. Якщо задана величина прискорення і початкова швидкість, а кінцева швидкість невідома, то перетворіть вищенаведену формулу наступним чином:

  Так як при рівноприскореному русі Vкон = Vнач + a * t, де а — прискорення об’єкта, а t — час, то маємо:

  Vср = (Vкон + Vнач) / 2 = (Vнач + a * t + Vнач) / 2 = Vнач + a * t / 2
 4. Якщо ж, навпаки, відомі кінцева швидкість і прискорення тіла, але початкова швидкість не задана, то перетворіть формулу до наступного вигляду:

  Vср = (Vкон + Vнач) / 2 = (Vкон + Vкон — a * t) / 2 = Vкон — a * t / 2
 5. Якщо задані довжина пройденого тілом шляху, а також час, який знадобився на проходження цієї відстані, то просто розділіть цей шлях на витрачений час. Тобто використовуйте загальну формулу:

  Vср = S / t, де S — загальна довжина пройденого шляху.

  Час, витрачений на проходження шляху враховується незалежно від того, рухався об’єкт безперервно або зупинявся.
 6. Якщо в умовах завдання спеціально не вказано, яку саме середню швидкість необхідно обчислити, то мається на увазі середня шляхова швидкість.

  Щоб обчислити середню шляхову швидкість, береться загальна довжина пройденого шляху, тобто його траєкторія. Якщо під час руху об’єкт повертався в пройдені точки шляху, то це відстань також враховується. Так, наприклад, для автомобіля довжина шляху, необхідна для обчислення середньої шляхової швидкості, буде відповідати показаннями спідометра (різниці показань).
 7. Якщо необхідно обчислити середню швидкість переміщення (зсуву), то під пройденим шляхом мається на увазі те відстань, на яку тіло дійсно перемістилося.

  Так як переміщення завжди відбувається в певному напрямку, то зсув (S) величина векторна, тобто характеризується як напрямком, так і абсолютною величиною. Отже, і значення середньої швидкості зсуву буде величиною векторною. У зв’язку з цим, при вирішенні подібних завдань обов’язково дізнайтеся: яку саме швидкість потрібно обчислити. Середню шляхову швидкість, числове значення середньої швидкості зміщення або вектор середньої швидкості зсуву.

  Зокрема, якщо тіло в процесі руху повертається у вихідну точку, то вважається, що його середня швидкість зсуву дорівнює нулю.