Як обчислити середню ціну


 

Часто в рамках аналізу фінансових показників підприємства потрібно обчислити середню ціну, для цього є кілька способів. Вибір залежить від того, якими дані має економіст, з якою регулярністю реєструвалися поточні ціни і яка структура продукції.Інструкція

 1. Однорідна структура товарів зустрічається на підприємствах вузької спрямованості, для неї обчислити середню ціну досить просто. Використовуються два підходи: хронологічний та хронологічний зважений. Ціни завжди фіксуються документально в певні моменти часу, що дозволяє стежити за ціновою динамікою. Однак ці тимчасові інтервали можуть бути як однаковими, так і різними.
    
 2. У випадку, якщо значення цін на однорідну продукцію враховувалися рівномірно, застосовується хронологічний підхід. Згідно з ним середня ціна дорівнює певному співвідношенню між сумою цін і кількістю тимчасових проміжків. Нехай відомі дані за цінами за півроку, причому на початок кожного місяця, тоді:
  Pm = (P1 / 2 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 / 2) / 5, де:
  Pi — ціни кожного періоду;
  Pm — середня хронологічна ціна;
  5 — загальна кількість місяців, зменшене на одиницю.
    
 3. Відповідно, для розрахунків за рік кількість відомих цін складе 12 чисел, а в знаменнику буде стояти 11. Власне, в основному ця величина вважається саме за півріччя або рік. Якщо ціни фіксувалися нерівномірно, то працює другий підхід. Терезами в даному випадку виступають тимчасові проміжки:
  Pm = Σ (Pi • ti) / Σti, де:
  Pi — ціни проміжків ti;
  Σti — весь розрахунковий період.
    
 4. Щоб обчислити середню ціну на підприємстві, що випускає різнорідну продукцію, потрібно розбити її на окремі групи однорідної продукції. Якщо є дані про обсяги проданих товарів, то можна обчислити середню арифметичну зважену ціну:
   Pm = Σ (P • Q) / ΣQ, де:
  P — ціни на однорідні товари;
  Q — відповідні обсяги
    
 5. У випадку, якщо відома величина товарообігу, тобто грошової суми, отриманої від реалізації продукції, слід шукати середню гармонійну зважену ціну:
  Pm = Σ (PQ) / Σ (PQ / P), де PQ — обсяг товарообігу в грошових одиницях.