Як обчислити ступінь дисоціації


 

Ступінь дисоціації — це величина, рівна відношенню кількості молекул речовини, що розпалися на іони, до загальної кількості молекул цієї речовини в розчині чи розплаві.


Інструкція

  1. Припустимо, перед вами поставили таке завдання. Є розчин нашатирного спирту з концентрацією 0,1 М. За результатами лабораторних досліджень вам відомо, що концентрація недіссоціірованних молекул спирту дорівнює 0,099 моль / літр. Яка ж буде ступінь дисоціації?
  2. Перш за все, згадайте визначення ступеня дисоціації і формулу, по якій вона обчислюється: а = n / N, де n — кількість молекул речовини, що розпалися на іони, а N — загальна кількість молекул речовини.
  3. Після цього напишете рівняння електролітичної дисоціації нашатирного спирту, воно буде виглядати наступним чином:
    NH4OH = NH4 + + OH-
        
  4. За умовами задачі відома початкова молярна концентрація спирту. Позначте її буквою С. Тоді концентрація молекул спирту, що зазнали дисоціації, позначте як АС. Відповідно, і концентрації іонів NH4 + і OH-також будуть рівні цієї величини, тобто АС.
  5. Визначте, чому дорівнює величина АС. Неважко зрозуміти, що 0,001 моль / літр (ви отримаєте це значення, віднявши від початкової концентрації всього спирту концентрацію не розпалися молекул). Отже, шукана величина становить: 0,001 / 0,1 = 0,01. Задача вирішена. Ступінь дисоціації нашатирного спирту при заданих умовах дорівнює 0,01 (або 1%, в іншому обчисленні).

Зверніть увагу

Постарайтеся запам’ятати просте правило: чим ближче ступінь дисоціації до одиниці (або до 100%), тим сильніше електроліт, чим ближче до нуля — то менше.

Корисні поради

Якщо електроліт сильний, то дисоціації піддається значна частина його молекул (у ряді випадків, практично все). Відповідно, чим слабкіше електроліт, тим менша кількість його молекул розпадається на іони. Критерієм оцінки сили електроліту служить ступінь дисоціації.