Як обчислити темп приросту


 

Зміни в економічній ситуації організації зручно характеризувати, використовуючи прийоми та методи статистики. За допомогою рядів динаміки можна простежити, як змінюються явища з плином часу. Для характеристики рівня змін у часі обчислюються такі показники динаміки, як абсолютний приріст, темп приросту та темп росту.Інструкція

 1. Обчисліть абсолютний приріст обраної величини за певний проміжок часу. Для цього розрахуйте різницю між кінцевим і початковим її рівнем за формулою Δ У = У2-У1, де У1 — початковий рівень величини, У2 — кінцевий її рівень. Абсолютний приріст характеризує, на скільки одиниць величина в наступному періоді більше або менше величини рівня в попередньому періоді.
 2. Визначте темп зростання даної величини за період. Для цього знайдіть відношення її рівня в даному періоді до рівня в попередньому періоді за формулою kр = У2 / У1 х 100%, де У1 — початковий рівень величини, У2 — кінцевий рівень. Цей показник характеризує, у скільки разів величина в одному періоді більше або менше величини в іншому періоді.
 3. Знайдіть темп приросту даної величини, розрахувавши відношення її абсолютного приросту до рівня, прийнятого за базу порівняння. База порівняння може бути постійною і змінною. При порівнянні поточного рівня показника з попереднім розраховується ланцюгової темп приросту, а при порівнянні з початковим показником (базою) — базисний.
 4. Розрахуйте ланцюгової темп приросту за формулою Кпр = (Уi — Уi-1) / Уi-1, де Уi — рівень величини в поточному періоді, Уi-1 — рівень величини в попередньому періоді.

  Визначте базисний темп приросту за формулою Кпр = (Уn-У1) / У1, де Уn — рівень величини в поточному періоді, У1 — початковий рівень величини.


 5. Визначте темп зміни показника за весь період. Для цього розрахуйте середній темп зростання за наступною формулою
   К = n-1 √ Уn/У1, де n — кількість періодів змін, Уn — кінцевий рівень величини, У1 — початковий її рівень. Для обчислення середнього темпу приросту потрібно з отриманого числа відняти одиницю і помножити отриманий результат на 100%.
 6. Розгляньте як приклад обчислення середнього темпу приросту прибутку за рік за умови, що на початок року вона становила 100 000 рублів, а на кінець року 300 000 рублів. Обчисліть темп зростання прибутку: 300/100 = 3. Тобто прибуток за рік зросла в 3 рази.
 7. Знайдіть корінь з числа 3 в ступені 11 — результат дорівнює 1,105. Відніміть з отриманого числа одиницю і помножте на 100%. Отже, середній темп приросту прибутку на місяць буде дорівнює 10,5%.