Як обчислити виручку

Як обчислити виручку

Розрахунок виручки базується на вивченні ринку збуту продукції та оцінці ємності. Спочатку необхідно оцінити загальну вартість товару, який планується реалізувати в певному регіоні, враховуючи насиченість ринку і зміну попиту. Після чого потрібно визначити частку ринку, яку організація планує охопити і отримати суму реалізації. Так прогнозується обсяг можливих продажів і розмір передбачуваної виручки.

Інструкція

  1. При плануванні отримання певної суми виручки від продажів необхідно враховувати можливість збуту та виробничу потужність організації, яка дозволяє випустити затребуваний ринком обсяг продукції. Визначальним фактором найчастіше є ємність потенційного ринку з урахуванням жорсткої конкуренції.
  2. Від результату прогнозування обсягу продажів і надходжень виручки залежить результат фінансової діяльності підприємства. Розрахунок обсягу продажів слід починати з гіршого сценарію, тобто з урахуванням ймовірності часткової втрати ринку внаслідок жорсткої конкуренції, недопоставки сировини, появою більш якісного продукту та ін
  3. Другий варіант розрахунку повинен орієнтуватися на максимальну величину продажів з умовою усунення більшої частини конкурентів, розширення ринку збуту, підвищення якості виробленої продукції та ін
  4. Останній варіант розрахунку є найбільш ймовірним, тобто середнім. Необхідно об’єктивно оцінити можливості підприємства і ємність ринку.
  5. У результаті виручка обчислюється на підставі обсягу реалізованої продукції, з урахуванням діючих цін, але без ПДВ, акцизів, збутових і торговельних знижок та експортних тарифів. І в зв’язку з тим, що продукція, вироблена в минулому або поточному періоді, реалізовується не повністю, під час планування розмірів виручки від реалізації слід враховувати обсяг перехідних залишків продукції на початок планового періоду і на кінець.
  6. Таким чином, виручка дорівнює сумі перехідних залишків продукції на початок періоду і поточної товарної продукції, за вирахуванням залишків продукції на кінець планового періоду.
  7. Обчислити розмір отриманої виручки від реалізації продукції, яка має натурально-речову форму, можна за допомогою первісної вартості і ціни товару. Тобто необхідно з реалізаційної ціни (не враховуючи ПДВ) вирахувати первісну вартість (без ПДВ), і в підсумку отримана сума і буде виручкою.

Зверніть увагу

Установивши ціну на свій продукт і отримуючи виторг, підприємство одержує ще не чистий прибуток, так як виручку необхідно зіставити з витратами.

Корисні поради

Організація працює з прибутком, якщо сума виручки є вище точки беззбитковості.