Як обчислити ВВП

Як обчислити ВВП

Валовий внутрішній продукт — один з найбільш важливих показників системи національних рахунків. Він характеризує результат діяльності господарюючих суб’єктів, які є резидентами країни, і вимірює вартість товарів і послуг, вироблених ними.

Інструкція

  1. ВВП — це показник виробленого кінцевого продукту. Вартість проміжних товарів і послуг, які були задіяні при його створенні (сировина, матеріали, паливо, енергія, транспортні, фінансові послуги і т.д.), не входять в розрахунок ВВП. В іншому випадку було б не уникнути подвійного рахунку. Валовий внутрішній продукт — показник, що відображає рівень виробництва саме всередині країни, тобто вироблений її резидентами, а саме тими господарюючими суб’єктами, хто займається виробництвом або проживає в ній більше року.
  2. ВВП може бути обчислений трьома методами: виробничий (як сума доданої вартості), метод кінцевого використання (як сума компонентів кінцевого використання) і розподільчий (як сукупність первинних доходів).
  3. При розрахунку ВВП виробничим методом береться до уваги показник доданої вартості, тобто різниця між продажем готової продукції компаній і вартістю витрат на придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, послуг. Іншими словами, це ціна продукції підприємства за вирахуванням витрат на її створення. У результаті підсумовування доданих вартостей всіх господарюючих суб’єктів країни і вийде розмір ВВП.
  4. За методом кінцевого використання ВВП визначається як грошове вираження всіх товарів і послуг, придбаних за рік, тобто підсумовуються всі витрати економічних суб’єктів на покупку готових продуктів. До витрат у цьому випадку відносяться споживчі витрати населення, валові приватні інвестиції з національну економіку, державні закупівлі, а також чистий експорт (різниця між експортом та імпортом країни).
  5. Розподільчий метод розрахунку ВВП передбачає підсумовування факторних доходів, тобто винагороду власникам факторів виробництва (заробітна плата, проценти, рента, прибуток та ін.) При цьому враховуються доходи тільки тих економічних суб’єктів, які географічно розташовані на території даної країни.