Як обчислювати макроекономічні показники

Як обчислювати макроекономічні показники

Поведінка економіки в цілому, в рамках однієї держави або економічної взаємодії між країнами, вивчається макроекономічної теорією. Основні величини макроекономіки характеризують загальне фінансове становище держави, її економічні можливості і є найважливішими помічниками при прийнятті глобальних управлінських рішень.

Інструкція

 1. Основні показники макроекономіки є елементами Системи Національних Рахунків та ключовими фігурами для оцінки економічного розвитку країни. Найбільший із цих показників — валовий національний продукт (ВНП).
 2. ВНП у великій мірі відображає обсяг виробництва товарів і послуг громадянами країни як на території окремої держави, так і за його межами. Тим не менш, у міжнародній статистичній звітності рекомендується використовувати інший, але дуже схожий показник — валовий внутрішній продукт (ВВП).
 3. Інші основні макроекономічні показники: чистий національний продукт, національний дохід, наявний дохід, кінцеве споживання, валове нагромадження, чисте кредитування і чисте запозичення, сальдо зовнішньої торгівлі.
 4. Отже, ВНП — це підсумкова ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених громадянами країни за рік як на її території, так і за кордоном. При цьому із загальної суми віднімається обсяг продукції, виробленої іноземцями на території даної держави. Враховується тільки кінцева продукція, виключаючи вартість проміжних товарів, що у її виробництві. Розрахунок ВНП може проводитися трьома способами: за доходами, за видатками та за доданою вартістю.
 5. ВВП розраховується аналогічно ВНП за винятком того, що враховується тільки продукція, вироблена на території країни, причому як резидентами так і нерезидентами.
 6. Чистий національний продукт (ЧНП) — це ВНП мінус сума річних витрат на амортизацію, тобто на усунення зносу основних засобів підприємств. Цей показник є індикатором підсумкового обсягу продукції та послуг, які були використані у всіх господарських секторах.
 7. Національний дохід (НД) являє собою сукупні доходи громадян країни, є основним показником економічної активності суспільства. При цьому в розрахунку бере участь загальна сума не всіх доходів, а саме тих, які жителі держави вже отримали.
 8. Наявний дохід дорівнює сумі НД і різних видів платежів, отриманих з-за кордону: гуманітарна допомога; штрафи громадян, які перебувають в іншій державі; грошові перекази від закордонних родичів і т.д.
 9. Кінцеве споживання являє собою витрати на товари та послуги для задоволення потреб населення. Величина включає в себе витрати на товари першої необхідності (продукти, оплата житла), менш необхідні товари (книги, побутова та інша домашня техніка) і предмети розкоші (одяг ексклюзивних марок, делікатесні продукти, ювелірні вироби, колекційні видання тощо)
 10. Валове накопичення є складовою частиною ВВП і являє собою обсяг придбаних, але не спожитих товарів, а також накопичення основного капіталу. Іншими словами, це грошові вкладення в об’єкти для їх подальшого використання у виробництві.
 11. Чисте кредитування і чисте запозичення — це кошти, які держава, відповідно, надає іншим країнам і отримує у власне розпорядження від решти світу.
 12. Сальдо зовнішньої торгівлі — це різниця між обсягом експорту та імпорту. Якщо ця величина позитивна, то має місце поняття чистого експорту, коли обсяг вироблених у даній країні і реалізованих за кордоном товарів перевищує обсяг іноземних товарів, спожитих її громадянами.