Як обгрунтувати тему

Як обгрунтувати тему

Деякі стверджують, що вибір і обгрунтування теми наукового дослідження, яке буде оформлено у вигляді дисертаційної роботи — вже майже половина справи. І дійсно, якщо це дисертація на здобуття звання кандидата наук, то вибір та обгрунтування теми дисертації відбувається в перші три місяці з дня початку навчання в аспірантурі. Обгрунтування теми дозволяє провести попередній аналіз досліджуваної проблеми і намітити шляхи її вирішення.

Інструкція

  1. При виборі теми кандидатської чи докторської дисертації від претендента потрібно обгрунтувати її новизну, корисність та достовірність проведених досліджень. Наукова новизна є основною вимогою до теми дисертаційної роботи та органічно пов’язана з нею. Обгрунтовуючи наукову новизну, здобувач обгрунтовує і тему.
  2. Вивчіть всю літературу з предмету вашого дослідження, проведіть інформаційний пошук по своїй темі, визначте, якою мірою вона пов’язана і перекривається проведеними раніше науковими дослідженнями і захищеними до вас дисертаціями. Вивчіть літературу та інформацію з даного питання за останні 10-15 років. Перегляньте автореферати, ознайомтесь зі змістом книг, наукових звітів, статей з цього питання, всім, що було надруковано у вітчизняних та зарубіжних наукових та періодичних виданнях.
  3. Одночасно з вивченням інформації виконайте конструктивну критику запропонованих у ній рішень і гіпотез, вкажіть причини, за якими вони могли застаріти чи бути некоректними, чому раніше запропоновані рішення не задовольняють новим практичним потребам і обгрунтуйте необхідність пошуку нових рішень. Закінчіть обгрунтування новизни короткими висновками і перерахуйте основне коло питань, яке буде вирішене і досліджений у вашій науковій роботі
  4. При обгрунтуванні теми необхідно довести і корисність результатів майбутнього дослідження. Таким фактором буде досягнення позитивних результатів при використанні даних наукової розробки, пропонованої методики або технології у виробництві, науці, суспільстві або освіті.
  5. Достовірність в обгрунтуванні теми підтвердіть закладеними в практичну частину дисертації багаторазовими перевірками результатів в ході експериментів і спостережень, зверненням до статистичних даних, отриманих з різних незалежних джерел.
  6. Складений вами обгрунтування теми з додатком списку ваших наукових публікацій має бути обговорено на засіданні кафедри. За його результатами дається рекомендація для затвердження обраної теми на засіданні Вченої Ради факультету чи ВНЗ.