Як обмежити генерального директора


 

Правове регулювання діяльності генерального директора здійснюється цивільним і трудовим законодавством. Але ці правові акти не містять однозначного визначення статусу керівника, що провокує виникнення правових конфліктів. Щоб обмежити генерального директора в його повноваженнях, необхідно розробити один локальний нормативний акт, що регламентує його діяльність, або врахувати це в декількох правових актах компанії. Скористайтеся одним з наведених нижче способів.


Інструкція

  1. Створіть колегіальний виконавчий орган управління. У цьому випадку буде страждати оперативність прийняття рішень, та й законодавство не дозволяє використовувати повноваження колегіального органу управління для значного обмеження дій керівника. Права контролю над одноосібним виконавчим органом правління не має. Директор, який буде головою правління, може мати можливість для зловживань.
  2. Розробіть Положення про генерального директора, трудовий договір, посадову інструкцію керівника. Визначте в цих локальних нормативних актах, а також у Статуті вашого підприємства повноваження генерального директора. Вони можуть бути визначені у вигляді заборони на вчинення тих чи інших дій. В цьому випадку ефективність такого заходу буде залежати від рівня кваліфікації юриста, який візьметься за складання подібного переліку обмежень.
  3. Чітко пропишіть в Статуті та посадових обов’язках ті напрями та цілі, якими повинен керуватися директор. Не використовуйте розпливчасті формулювання типу «діяльність, спрямована на збільшення або отримання прибутку». Таке формулювання розв’язує руки керівнику і дає йому можливість розширювальної інтерпретації та зловживань. Прив’яжіть результат його діяльності до вчинення конкретних бізнес-дій і отримання певного результату.
  4. У корпоративному законодавстві закладені можливості організації управління, якими також можна скористатися для обмеження повноважень керівника підприємства. Перерозподіліть їх між кількома органами управління і встановіть обмеження по величині суми укладених угод. Розробіть порядок схвалення та затвердження великих угод, особливий порядок угод із зацікавленістю, введіть обмеження за суб’єктним складом та цілям угоди.