Як оцінити бізнес при його продажу

Як оцінити бізнес при його продажу

Оцінка бізнесу є процедуру, метою якої є розрахунок повної вартості бізнесу чи організації або частки в них. При цьому вона може бути необхідна з різних причин. У будь-якому випадку, кожен керівник стикається з проблемами її проведення. Не знаючи вартості бізнесу, досить складно робити якісь обгрунтовані рішення щодо продажу прав власника. Кажучи більш звичною мовою, вартість бізнесу — це відображення результатів його діяльності.

Інструкція

  1. Оцінка бізнесу повинна здійснюватися в кілька етапів. Спочатку необхідно зібрати всю інформацію про об’єкт оцінки, а також провести аналіз достовірності всіх зібраних даних.
  2. Далі потрібно провести аналіз і вивчення того ринку, на якому функціонує дана компанія. Після цього слід розглянути аналогічні майнові комплекси, які здатні приносити дохід на ринку.
  3. Потім необхідно провести розрахунки за допомогою підбору відповідних для поставленої мети методів і підходів з оцінки бізнесу. При цьому існує три основні підходи, які використовуються для оцінки підприємства: дохідний, витратний та порівняльний.
  4. Прибутковий підхід передбачає оцінку вартості бізнесу шляхом розрахунку поточної вартості від очікуваного прибутку. Таким чином, дохід підприємства розглядається як основний фактор, що визначає величину вартості бізнесу. Тобто чим більше буде дохід, тим вище буде і вартість. При цьому дохід (очікуваний) розраховується, виходячи з майнового комплексу бізнесу, загальноекономічних чинників, перспектив розвитку компанії, галузевих залежностей, часу отримання вигод, ризиків, пов’язаних з веденням даного бізнесу та отриманням прибутку, минулих результатів ведення бізнесу, вартості грошей в залежності з часом .
  5. Метод капіталізації доходу, а також дисконтування потоків є більш поширеними та актуальними для сучасних російських умов допомогою дохідного підходу. Метод капіталізації грунтується на вимірюванні ефективності використання активів для отримання з них доходу. Такий метод може бути використаний в тому випадку, якщо прогнозовані доходи є стабільними в часі і позитивними, а темпи доходів — легко передбачуваними.
  6. Метод дисконтованих грошових потоків базується на їх прогнозах, згодом дисконтирующих у зв’язку з розтягнутістю за часом, згідно зі ставкою самого дисконту, який дозволяє визначити поточну вартість майбутнього доходу.
  7. Порівняльний підхід передбачає порівняння оцінюваного підприємства з аналогічними бізнесами, які реалізовані на відкритому ринку на інших рівних умовах. Для застосування даного підходу джерелами інформації є відкриті фондові ринки, ринок поглинань, а також попередні угоди з активами на даному підприємстві. Перевагою такого підходу є те, що реальна вартість буде відображати результати всієї діяльності компанії, а ось ціна операції — ситуацію на даному ринку.
  8. Витратний підхід розглядає оцінку вартості компанії з точки зору понесених їй витрат. Найчастіше балансова вартість активів не є визначенням реальної ринкової вартості. Тому завданням оцінки бізнесу полягає в їх дуже ретельної переоцінці. Після цього з отриманого показника необхідно відняти поточну вартість зобов’язань, тим самим отримавши оціночну вартість власного капіталу організації.
  9. Після того як обраний метод і проведений аналіз, необхідно погодити отримані результати.
  10. Потрібно скласти звіт про оцінку підприємства, в якому роз’яснюються отримані результати, а також пояснюється весь хід процедури проведеної оцінки бізнесу.