Як оцінити бізнес за аналогією

Як оцінити бізнес за аналогією

Будь-якому підприємству, яке веде фінансову діяльність і бажає перевірити власний бізнес за аналогією з відібраними заздалегідь факторами успішного ведення справ, необхідно скористатися спеціальними методами аналізу проектів.

Вам знадобиться

- Готовий бізнес-проект;
- Навички аналізу та менеджменту.

Інструкція

  1. Застосуйте метод умовного виділення. Його застосовувати найкраще тоді, коли ви хочете привести фізичну аналогію проекту, відокремленого від підприємства і розглядається як незалежний. Для цього умовно проект роблять частиною підприємства і представляють його як одна юридична особа, яка має свої активи і пасиви, витрати і виручку. Завдяки даному методу ви зможете оцінити ефективність вашого бізнесу і його фінансові перспективи.
  2. Скористайтеся методом аналізу змін. Проаналізувати тут можна тільки зміни або збільшення, що вносяться до дані з управління підприємством. Метод стане особливо зручним, якщо суттю вашого проекту є модернізація поточного виробництва або його розширення. Причому в якості мети можна розглядати як виручку (від збільшення якості обсягів або продукції), так і зниження поточних витрат. Як основне завдання тут ставлять проведення аналогії з інвестиціями приросту чистих доходів компанії, які потрібні для його розширення.
  3. Подумайте про необхідність методу об’єднання. Полягає він в аналізі поточного фінансового стану підприємства, що здійснює який-небудь проект, і при цьому не зачіпає його ефективності. Особливо зручним застосування методу стане, коли потрібно привести аналогію масштабу самого проекту з масштабом запланованого виробництва. За рахунок даного методу ви зможете швидко створити фінансовий план компанії, яка веде фінансову діяльність.
  4. Скористайтеся випробуваним на ділі методом накладення. Для оцінки проекту спочатку розгляньте ваш бізнес окремо (умовно виділивши його основні складові), проаналізуйте, наскільки вдалою є його економічна ефективність, потім створіть фінансовий план вашого підприємства без його проектів, і вже на підході до фінансової звітності проведіть аналогію з результатами, досягнутими в ході поточної діяльності підприємства і його проектів.