Як оцінити ефективність управління

Як оцінити ефективність управління

Потреба в оцінці ефективності управління організацією виникає в декількох випадках. Це може бути кризовий стан компанії, потреба в інвестуванні, або реорганізація компанії і необхідність уніфікації її системи управління. Оцінка — це дослідження організації, яка передбачає постановку цілей, детальний аналіз, і виведення практичних рекомендації щодо підвищення ефективності управління.

Інструкція

  1. Поставте цілі і завдання, переслідувані оцінкою ефективності системи управління. Цілі мають бути чітко прописані із зазначенням термінів, після закінчення яких вони можуть бути піддані перевірці. Завданням буде знайти слабкі місця в функціонуванні організації. Для цього позначте, які ухилення від норми в діяльності організації є, з чим вони можуть бути пов’язані.
  2. Перевірте, чи визначено цілі організації і чи вживаються вони всіма членами управлінського складу. Це необхідно для того, щоб ви не були як «лебідь, рак і щука» при спільному прийнятті рішень і під час аналізу ефективності управління підприємством.
  3. Визначтеся в моделі діагностики ефективності управління. Вона може бути механістичної або гуманітарної, і розрізняється по предмету діагностики. Механістична модель розглядає організацію як сукупність факторів виробництва — структур, засобів, сировини та матеріалів, робочої сили, покликаних вирішувати завдання організації і, відповідно, вишукує збої в системному менеджменті. Гуманітарна модель розглядає організацію як сукупність людських ресурсів і важливими компонентами представляє мотивацію, комунікацію, участь членів колективу у прийнятті рішень. Тому ця модель приділяє увагу операційного менеджменту, управлінської та особистісної ефективності керівників. Часто при оцінці управлінської ефективності застосовуються обидві моделі.
  4. Вибирайте інструменти, техніки оцінки, виходячи з прийнятої моделі діагностики. Це може бути і комп’ютерне моделювання, що дозволяє оцінити організаційну структуру з точки зору доцільності та практичності. Використовуйте для цього спеціальні програмні засоби. Це може бути і використання психологічного тестування, співбесіди, інтерв’ювання та інших технік, з метою оцінки ділових якостей, потенціалу зростання управлінців.
  5. Проаналізуйте склад структурних ланок, їх підпорядкованість, реальну завантаженість. Проаналізуйте розподіл основних функцій по підрозділах, визначте їх адекватність, доцільність, як економічну, так і психологічну. Перевірте, наскільки виконуються функції підрозділів, наскільки вони відповідають своїм структурним підрозділам, чи немає протиріч або дублювання з функцій всередині підрозділів або між ними. Обов’язково відзначте слабкі ланки, недоліки, на які потрібно звернути увагу.
  6. Проаналізуйте стиль керівництва, ділові якості керівників та їх посадові обов’язки. Приділіть увагу оцінці потенціалу зростання керівників, оцініть їх досвід і складність виконуваних завдань, також зверніть увагу на згуртованість колективів у підрозділах.
  7. Виходячи з отриманих даних, виведіть рекомендації щодо удосконалення системи управління, запропонуйте кілька оптимальних варіантів зміни організаційної структури, переміщення конкретних осіб. Обов’язково коментуйте результати, до яких приведуть ті чи інші зміни. Винесіть їх на суд всіх зацікавлених осіб, так званих «стейкхолдерів». Можливо, при загальному обговоренні з’явиться оптимальна, синтетична модель ефективного управління для конкретної організації.