Як оцінити конкурентоспроможність товару

Як оцінити конкурентоспроможність товару

Якість і конкурентоспроможність будь-якого товару багато в чому визначають його успіх на ринку. Від того, наскільки це питання успішно вирішується, залежить економічна і соціальна життя як держави в цілому, так і окремого споживача. Конкурентоспроможність — багатогранне поняття, яке означає відповідність товару умовам ринку, вимогам кінцевого споживача продукції до ціни, термінів поставки, каналам збуту, якості сервісу і так далі.

Інструкція

  1. Для коректної оцінки конкурентоспроможності конкретного товару відшукайте на ринку його аналог. Оцінюваний параметр являє собою відносне поняття, яке прив’язане до конкретного ринку і часу продажу.
  2. Оцініть споживчі якості конкуруючого товару. Наскільки повно він задовольняє відповідну потребу? Чи виконує об’єкт якісь додаткові функції додатково до основної? У чому відмінність між набором функцій конкуруючого товару і продуктом, конкурентоспроможність якого ви хочете оцінити?
  3. Визначте, наскільки довгостроковим є потенціал товару. Для підтримки конкурентоспроможності необхідно, щоб продукт зберігав привабливість для потенційного споживача на значній тимчасової дистанції. Зрозуміло, існують товари, які досить швидко застарівають в моральному відношенні, але в цьому випадку необхідно передбачити своєчасне розширення лінійки товарів і випуск нових, поліпшених модифікацій.
  4. Проведіть порівняльну оцінку цінових характеристик вашого товару і продукції конкурентів. Різниця в ціні для підтримки конкурентоспроможності повинно компенсуватися набором додаткових функцій, зручністю експлуатації, наявністю розвиненого сервісу.
  5. Розгляньте ергономічні параметри товару, оцінивши його з точки зору відповідності особливостям людського організму. Товар має побут зручно споживати або проводити з ним виробничі операції. Невідповідність продукції вимогам ергономіки робить конкуруючу позицію більш слабкою і вразливою.
  6. Дайте оцінку естетичних показниками: виразності, раціонального поєднання розмірів виробу і його форми. Такі характеристики визначають зовнішнє сприйняття товару, яке значною мірою впливає на безпосередній вибір споживача в момент прийняття рішення про покупку.
  7. Проведіть якісний аналіз товару на предмет відповідності його технічному регламенту, державним стандартам виготовлення і споживання. Перевірте, чи не порушує товар чинне законодавство країни, ринок якої ви освоюєте.
  8. За всіма зазначеним позиціям проведіть порівняльну (якісну і кількісну) оцінку. Складіть таблицю, включивши в неї параметри оцінюваного товару і характеристики декількох зразків, пропонованих конкурентами. В результаті ви зможете в наочній формі оцінити, наскільки ваша продукція конкурентоспроможна, а також виявити слабкі місця, які варто підсилити додатковими перевагами.