Як оцінити кредитоспроможність

Як оцінити кредитоспроможність

Комерційні банки при наданні позичальнику позики в обов’язковому порядку оцінюють його кредитоспроможність, тобто здатність своєчасно розраховуватися за взятими на себе борговим зобов’язанням. Від того, наскільки клієнт кредитоспроможний, залежить отримання банком прибутку в майбутньому, а також повернення основного боргу за позикою.

Інструкція

  1. При оцінці кредитоспроможності визначаються фінансові можливості позичальника в майбутньому, тобто його положення в перспективі. Для цього проводиться аналіз діяльності підприємства, а також оцінюється обгрунтованість і доцільність проекту, на які воно планує витратити позикові кошти.
  2. Перед початком аналізу кредитоспроможності здійснюється збір необхідної інформації. Для цього потенційний позичальник надає в банк юридичні документи в залежності від форми власності, а також бухгалтерську і фінансову звітність, які будуть відігравати головну роль при ухваленні рішення про кредитування клієнта.
  3. Крім того, банки часто запитують техніко-економічне обгрунтування проекту при короткостроковому кредитуванні (до одного року) або бізнес-план, якщо клієнт відчуває потребу в довгостроковому кредиті. Дані документи дають можливість оцінити грошовий потік підприємства і з’ясувати наявність коштів для погашення майбутнього кредиту.
  4. При аналізі фінансової звітності клієнта розраховується ряд коефіцієнтів. Сюди входять показники оборотності, прибутковості і рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості та ліквідності. Після аналізу даних коефіцієнтів робиться висновок про стан потенційного позичальника, а також динаміка його роботи. Як правило, при розрахунку показників кожному з них присвоюється певна кількість балів, які згодом підсумовуються. Підсумкове значення буде визначати групи ризику даного клієнта для банку.
  5. Крім цього, при аналізі кредитоспроможності обов’язково враховується наявність кредитної історії клієнта в інших установах. Для цього банки зазвичай вимагають від клієнта розшифровки до всіх відкритих рахунках і довідки про наявність заборгованості в інших банках. Наявність позитивної кредитної історії оцінюється як сприятливий фактор для видачі кредиту.
  6. Крім фінансових показників при визначенні кредитоспроможності визначається місце підприємства на ринку, його частка у ринковому сегменті, враховується взаємодія клієнта з іншими господарюючими суб’єктами, наявність субсидування діяльності компанії, наприклад, при кредитуванні сільськогосподарських підприємств.