Як оцінити особисті та ділові якості ваших підлеглих

Як оцінити особисті та ділові якості ваших підлеглих

Перед кожним керівником у тій чи іншій ситуації постає питання про необхідність охарактеризувати свого підлеглого. Оцінка ділових та особистих якостей співробітника потрібна при його поданні, складанні характеристики, рекомендації, атестаційного листа. Як не упустити головного і скласти відгук про співробітника грунтовно і коректно?

Інструкція

  1. Професійний і особистісний «портрет» підлеглого повинен бути розкритий максимально об’єктивно. Важливо врахувати всі думки: і вас як безпосереднього начальника, та працівників відділу кадрів (служби персоналу), і колег.
  2. Показники, які допоможуть дати оцінку діловим і особистим якостям підлеглого, досить різноманітні. На першому місці, як правило, стоїть професійна компетенція. Роблячи висновки з цієї позиції, врахуйте досвід роботи працівника, рівень його знань у сфері основної діяльності, а також ступінь обізнаності з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю діяльність. При цьому ваші оцінки можуть бути дуже позитивними («великий досвід», «високий рівень», «глибокі знання»); середніми («достатній»); нижче середнього «недостатньо добре знайомий з …», низькими («не має досвіду і навичок в області … »).
  3. Важливо пам’ятати про те, що під діловими якостями людини розуміються також організаторські здібності та вміння при певних обставинах брати на себе керівні функції. Наскільки сильний ваш підлеглий в цьому?
  4. Оцініть навички співробітника в плануванні роботи, її аналізі та здійсненні контролю за виконанням завдань. Чи чітко він виконує ці процедури або, навпаки, незібраний і сам вимагає постійного контролю?
  5. Істотною в оцінці ділових якостей буде характеристика працездатності. Наскільки активний, ініціативний працівник при виконанні своїх безпосередніх обов’язків? Результативно і творчо він організовує свій трудовий процес, чи якісно виконує завдання і чи вкладається у встановлені терміни? Позначте відповідною шкалою пунктуальність та дисциплінованість працівника.
  6. До ділових якостей можна віднести уміння підлеглого встановлювати продуктивні робочі відносини як з керівництвом, так і з колегами та клієнтами. Позначте цілеспрямованість, уміння працювати в команді, здатність до навчання.
  7. Всі позитивні оцінки вашого працівника напевно відзначалися різного роду заохоченнями. Візьміть і їх за основу оцінки ділових якостей, будь то перемога в професійному конкурсі або ефективна громадська робота. Напевно у підлеглого були й інші досягнення (рацпропозиції, пропозиції щодо поліпшення умов праці, допомога у підготовці презентації або зустрічі з партнерами і так далі).
  8. Судити про особисті якості підлеглого ви можете з урахуванням свого сприйняття цієї людини, а також адекватної оцінки стилю його спілкування з колегами. При описі особистих якостей важливо відзначити ступінь совісності, доброзичливості людини, його чуйності, комунікабельності, обов’язковості, працьовитості. Доречна і характеристика підлеглого як сім’янина.

Зверніть увагу

Найскладніше для керівника — уберегти себе від упередженості в оцінці ділових і особистих якостей підлеглого. Якщо така проблема є, зверніться за допомогою до відділу кадрів (відділ по роботі з персоналом). Подумайте над об’єктивністю формулювань-характеристик разом з іншими експертами.

Корисні поради

При необхідності дати характеристику підлеглому не при особистому (усному) поданні або відкликання, а в письмовому варіанті, особливу увагу приділіть логічному побудові своїх суджень, вірної розстановки акцентів. Окремо можна дати актуальну інформацію про володіння працівником інформаційними технологіями. Оцініть значуще в нинішніх умовах якість працівника — стресостійкість.