Як оцінити рентабельність заходи

Як оцінити рентабельність заходи

Основним показником рентабельності заходи в умовах ринкової економіки є прибуток. Всі витрати, доходи, втрати, результати господарювання акумулюються саме в ній. Прибуток — це один із стимулів соціального і виробничого розвитку підприємства.

Інструкція

  1. Щоб оцінити рентабельність заходи, необхідно, в першу чергу, провести аналіз прибутку. Для цього оціните прибутковість в цілому по підприємству, а також по підрозділах і видам діяльності — заготівлях, громадського харчування, транспорту і торгівлі. У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану і динаміку прибутку, виміряти вплив факторів на її обсяг. І найголовніше тут — виявити, вивчити і реалізувати резерви росту для чистого доходу.
  2. На балансовий прибуток можуть впливати позареалізаційні доходи, витрати і втрати, зміни сум прибутків і збитків від іншої реалізації, зміни обсягу товарообігу, середнього рівня валового доходу і середнього рівня витрат обігу. Тут деяку важливість мають внереалізацонние доходи, витрати і втрати, так як вони є результатом певних недоліків у роботі підприємства, що, безсумнівно, потрібно враховувати при оцінці рентабельності.
  3. Вивчіть штрафи, пені і неустойки. Великий обсяг виплачених штрафів може свідчити про порушення договірної дисципліни самим підприємством, або його партнерами і постачальниками, що в рівній мірі оцінюється негативно. У даному випадку необхідно також оцінити можливість усунення перешкод, які заважають повному та якісному виконанню договірних зобов’язань.
  4. Серед моментів, які варто оцінювати як позитивні при оцінці рентабельності, потрібно відзначити зростання доходів від здачі майна в оренду, курсових різниць за операціями в іноземній валюті та по валютних рахунках, зростання доходів з цінних паперів, що належать компанії, а також зростання дивідендів за акціями.
  5. Негативно варто оцінювати виявлення у звітному році прибутків і збитків минулих років, так як це говорить про недоліки в економічній роботі. Особливу увагу необхідно приділити збитків від списання заборгованості по розтрат, недостач або розкраданням — це свідчить про проблеми із збереженням майна підприємств. При цьому потрібно перевірити обгрунтованість і законність списання по кожній сумі.
  6. При оцінці рентабельності може бути корисним порівняння фінансових результатів кращих підрозділів підприємства з відстаючими. Це допоможе узагальнити їх досвід і в майбутньому вжити заходів для поліпшення рентабельності, а також попередження збитковості.