Як оцінити учня

Як оцінити учня

Для молодих педагогів часто справжньою проблемою стає необхідність адекватно оцінити учня. Давно відомо, що традиційна шкільна трибальною система не дає об’єктивної оцінки. Вчителі йдуть на всілякі хитрощі, вводячи додаткові «плюси» і «мінуси», щоб виграти додаткові половини балів і зробити систему більш диференційованою. Але й цього часто недостатньо, особливо з урахуванням того, що «плюси» і «мінуси» не враховуються в якості формальних оцінок.

Інструкція

  1. Можливим рішенням в існуючих умовах може стати введення додатково до традиційної шкалою бальної рейтингової системи оцінювання. У цьому випадку для отримання в чверті або півріччі певної підсумкової оцінки учень повинен набрати задану кількість балів, що виставляються за різні види робіт. Рейтингова система хороша тим, що традиційну оцінку засвоєних знань і навичок вона робить більш об’єктивною, позбавленої особистісного ставлення педагога до учня, і тим самим дозволяє уникнути звинувачень в упередженості.
  2. Другим важливі перевагою бальної системи є можливість диференціювати різні види навчальних робіт і тим самим у більшому ступені зрівняти можливості всіх учнів у класі. Наприклад, учень, який боїться публічних виступів перед класом або не може повністю зосередитися під час письмової контрольної, отримує можливість набрати необхідні бали іншим способом і все ж отримати об’єктивну підсумкову оцінку.
  3. Рейтингова система оцінки учнів дозволяє заохочувати такі особистісні якості як старанність, сумлінність, наполегливість у досягненні навчальних цілей. Ні для кого не секрет, що традиційна система оцінки не диференціює учнів залежно від їх природних здібностей і особистісних якостей. Тому часто виникає досить несправедлива ситуація, коли неорганізований, лінивий, але обдарований учень отримує на контрольних та іспитах високі оцінки, помітно обходячи своїх більш старанних, але менш здатних однокласників. Додатково нараховуються бали за регулярне відвідування занять, за активність під час уроку і прагнення самостійно мислити й обгрунтовувати свою точку зору можуть значно компенсувати різницю між учнями, обумовлені їх природними даними. Це дуже важливо для стабільного психологічного клімату в навчальному колективі, оскільки в цьому випадку кожен школяр знає, що у нього є реальна можливість добитися об’єктивних високих оцінок завдяки своїй завзятості та наполегливості. Таким чином усувається причина для взаємних образ і конфліктів.
  4. При використанні рейтингової системи оцінки учнів важливо пам’ятати, що повною мірою вона працює тільки тоді, коли чітко розроблена система нарахування встановленої кількості балів за певні види роботи. Кількість балів за один і той же вид діяльності не може бути змінено за бажанням вчителя щодо окремих учнів. Тільки в цьому випадку ця методика оцінки учнів буде повністю об’єктивної і дасть позитивний ефект.