Як оцінювати ЄДІ з російської мови

Як оцінювати ЄДІ з російської мови

Не тільки вчителі, а й школярі повинні знати, як оцінюють ЄДІ з російської мови. Це допоможе їм осмислено підходити до виконання кожного завдання, зрозуміти, на що варто звернути особливу увагу при підготовці і в результаті отримати високі бали.

Інструкція

  1. Перш за все, ви повинні з’ясувати для себе, що підсумковий бал складається з суми балів за тестову частину (блок А, блок В) і за твір-роздум (блок С).
  2. У блоці А вам потрібно буде вибрати один правильний відповідь з чотирьох запропонованих варіантів. За кожне правильно виконане завдання ви зможете отримати по одному балу. У цій тестової частини вам буде запропоновано для виконання тридцять завдань. Отже, максимально можливий бал на даному етапі роботи може дорівнювати тридцяти первинним балам.
  3. Виконуючи завдання в блоці В, вам необхідно буде самим сформулювати правильну відповідь (вказати номер пропозиції чи кількість граматичних основ, записати слово чи словосполучення і т.д.). Всього потрібно виконати вісім завдань. Однак майте на увазі, що за перші сім завдань виставляється по одному балу, а от за восьме — від одного до чотирьох. У ньому ви повинні будете визначити художньо-виражальні засоби, вжиті у тексті.
  4. По тексту, з яким ви працювали, виконуючи завдання блоку В, потрібно буде написати твір-роздум. Максимальна кількість балів за частину З — двадцять три. Але врахуйте, що обсяг твори повинен бути не менше ста п’ятдесяти слів. В іншому випадку ви отримаєте на один бал менше в кожному з критеріїв.
  5. Оцінюючи твір-міркування, виставляють один бал за правильно сформульовану проблему, від одного до двох балів за її коментар, ще один бал ви зможете заробити за чітко сформульовану позицію автора.
  6. Далі виставляються по два бали за виразність мови, послідовність і зв’язаність частин тексту. Також оцінюються орфографічна і пунктуаційних грамотність. За це вміння ви зможете додати до загального первинного балу відразу по три бали, якщо не допустите жодної помилки.
  7. Зверніть увагу на граматику і мову, тому що це теж впливає на результати вашої роботи.
  8. Таким чином, ви можете отримати максимальний бал первинний, рівний шістдесяти чотирьох. Але його згодом ще будуть переводити за певною шкалою тестовий бал. Таку шкалу перекладу, як правило, озвучує Рособлнадзор через три-чотири дні після іспиту. Саме цей бал буде занесений вам в сертифікат про результати ЄДІ.