Як оформити акт інвентаризації

Як оформити акт інвентаризації

Акт інвентаризації — це документ, який складається за встановленою формою інвентаризаційною комісією, і в якому підтверджуються фактичні залишки матеріальних цінностей, грошових коштів та їх відповідність записам у регістрах бухгалтерського обліку. Акти інвентаризації можуть мати різну форму та зміст: акт інвентаризації каси, акт розрахунків з покупцями, акт інвентаризації матеріалів і товарів.

Інструкція

  1. При заповненні акта інвентаризації впишіть до бланку повне найменування організації та підрозділи, в якому проводиться перевірка. Вкажіть номер документа і код вашого підприємства. Потім напишіть найменування документа, наприклад, «Акт інвентаризації каси», і дату проведення перевірки.
  2. Вкажіть в акті інвентаризації присутніх членів комісії та їх посади, а також підстава для проведення перевірки (наказ, розпорядження, постанова). Потім перерахуйте найменування перевіряються цінностей, вкажіть їх фактичну наявність цифрами і прописом. Далі напишіть кількість цінностей відповідно до записів у бухгалтерських документах. У відповідних графах вкажіть величину надлишків або нестач.
  3. Якщо фактична наявність залишків матеріальних цінностей не збігається з документальним, то матеріально відповідальній особі необхідно на другому аркуші акта інвентаризації пояснити причини такої ситуації, поставити дату і підпис.
  4. Акт інвентаризації складається у двох примірниках. Підпишіть його і дайте на підпис усім членам комісії, а також особам, відповідальним за збереження цінностей. Один примірник акта передайте в бухгалтерію, другий — матеріально відповідальній особі. Якщо інвентаризація проводиться у зв’язку зі зміною матеріально відповідальних осіб, то акт необхідно скласти у трьох примірниках. В даному випадку один примірник акта передається до бухгалтерії, другий — матеріально відповідальній особі, яка здала цінності, третій — особі, яка отримала цінності.
  5. Пам’ятайте, що в акті інвентаризації ніяких підчисток і помарок не допускається. Виправлення можливі тільки з застереженням і підписом членів комісії та матеріально відповідальних осіб. Врахуйте, що проводити інвентаризацію при неповному складі інвентаризаційної комісії не можна.