Як оформити акти розбіжностей


 

Оформити акти розбіжностей потрібна в тому випадку, коли необхідно письмово зафіксувати незгоду сторін при складанні акта перевірки, при укладенні договору або рішенні робочих питань в ході робіт по ньому. Зазвичай цей документ оформляється у вигляді протоколу і зовсім не свідчить про те, що розбіжності нездоланні. Це привід для вирішення спірних питань і спроба спільними зусиллями знайти компромісні варіанти.


Інструкція

  1. Акт або протокол розбіжностей має бути оформлений відповідно до чинних норм, які регламентують оформлення ділових документів. Роздрукуйте його на стандартних аркушах паперу. Всі вони повинні бути пронумеровані.
  2. Форма написання протоколу розбіжностей — довільна, але в ньому обов’язково повинні бути відображені повні найменування підприємств, що беруть участь в переговорах або перевірці, посади, звання та прізвища представників сторін, дата і місце проведення засідання. Підписи всіх згаданих в протоколі посадових осіб, необхідно проставити в кінці цього документа.
  3. У самому переліку розбіжностей обов’язково дайте повне найменування того документа, який став предметом обговорення сторін. Всі заперечення і умови повинні згадуватися з посиланням на пункти вихідного документа і мати конкретну прив’язку до них.
  4. Формулюйте умови так, щоб вони були зрозумілі однозначно і не допускали двоякого тлумачення. Уникайте розпливчастих і неточних фраз: «В розумні терміни», «Виконати своєчасно» — всі умови повинні мати конкретне вираження у вигляді дат, кількісних характеристик, функціональних особливостей.
  5. При необхідності, в якості незалежного експертного думки прикладіть до протоколу висновки фахівців та експертів в тих областях, до яких відноситься тема первинного документа. У протоколі розбіжностей в цьому випадку повинна стояти посилання на цей висновок.
  6. У протоколі розбіжностей можуть міститися як окремі умови та заперечення, що виставляються сторонами, так і загальне узгоджене умова за договором. Останнє є кращим, оскільки дозволяє скласти додаткову угоду, що враховує це загальна умова і не перешкоджає продовженню спільної діяльності.

Зверніть увагу

Коли при наявності протоколу розбіжностей однієї зі сторін обов’язково необхідне укладення договору, а також при досягненні угоди, цей документ може бути переданий для розгляду в суд.