Як оформити автореферат

Як оформити автореферат

Здобуття вченого ступеня — справа не тільки складне і трудомістке, але і дуже клопітка в плані дотримання всіх академічних формальностей. У сучасній науці існують дуже жорсткі вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт та дотримання прийнятих стандартів. Тому для того щоб одержати вчений ступінь не досить добре написати дисертацію і успішно захистити її, необхідно також правильно оформити всі численні супутні документи. У першу чергу необхідно оформити автореферат.

Інструкція

 1. Автореферат — це короткий виклад змісту дисертації, яке готується здобувачем після завершення роботи над основним дослідженням і надається вченій раді на захисті дисертації. Основне призначення автореферату дати можливість ознайомитися зі змістом роботи, не звертаючись до самого дисертаційного дослідження. Тому до оформлення автореферату пред’являються строгі вимоги.
 2. На відміну від дисертації обсяг автореферату невеликий і не перевищує 2,5 друкованих аркушів. Його зміст включає «Вступ», що пояснює цінність проведеного дисертаційного дослідження, його основні цілі і завдання; короткий виклад основних тез дисертації по главам, висновки, зроблені на основі проведеного дослідження, а також апробацію роботи. Тобто опубліковані раніше роботи по темі дисертації.
 3. Перша і друга сторінка автореферату оформляються відповідно до вимог, що висуваються державним стандартом ГОСТ 2.105-95.

  Перша сторінка містить таку інформацію, розташовану на сторінці зверху вниз:

  - Назва організації, в рамках якої проводилося дисертаційне дослідження;

  - Фраза «На правах рукопису», розташована з правого краю;

  - Прізвище, ім’я, по батькові здобувача повністю, розміщені по центру сторінки;

  - Тема дисертації;

  - Код спеціальності та його розшифровка;

  - Фраза «Автореферат на здобуття наукового ступеня …» з точним формулюванням ступеня;

  - Внизу сторінки по центру міста, в якому знаходиться випускає організація, і рік публікації.
 4. Друга сторінка автореферату містить перелік імен наукового керівника / керівників, офіційних опонентів, назва провідної організації, а також інформацію про дату проведення дисертаційної захисту, її місце і час. Тут же знаходяться відомості про дату розсилання автореферату, а також ім’я та особистий підпис Вченої секретаря вченої ради.
 5. Справжність і офіційність автореферату підтверджується особистими підписами Голови та секретаря Вченої вченої ради і скріплюється печаткою вузу або факультету. Автореферат може бути надрукований тільки у видавництві, яке має ліцензію на друк подібних видань. Він повинен також містити всі вихідні дані (тираж, кодовий номер видання, дату друку, місце друку), що робить автореферат контрольованим державою виданням.