Як оформити бібліографію

Як оформити бібліографію

Будь наукова праця містить посилання на опубліковані раніше джерела інформації, присвячені даній темі. Кожен такий джерело повинен мати своє бібліографічний опис — вихідні відомості, що включають в себе вказівку авторів, найменування книги, статті або журналу, видавництво, рік випуску. У бібліографії, яка прикладається до наукової праці, міститься список бібліографічних описів використовуваних джерел.

Інструкція

  1. Бібліографія може бути складена за різними принципами. Джерела можуть бути зазначені в хронологічному, алфавітному порядку, з урахуванням статусності або в порядку появи даної бібліографічної посилання в тексті наукової роботи. Найчастіше використовується останній принцип або вказівка ​​джерел в алфавітному порядку.
  2. Якщо в бібліографію включено згадку нормативних актів, то в списку спочатку вкажіть повну назву документа і дату його прийняття, номер і найменування органу, що його прийняв. Обов’язково вкажіть джерело, в якому даний нормативний акт було опубліковано.
  3. У тому випадку, коли бібліографічний джерело має одного автора, то на початку вкажіть його прізвище та ініціали, назву монографії або статті без лапок, через кому. Після цього поставте крапку і тире. Якщо праця — монографія, то вкажіть місце і рік видання, поставте двокрапку і вкажіть назву видання і кількість сторінок у цій книзі.
  4. Якщо це колективна праця, спочатку вкажіть прізвище та ініціали автора, який стоїть першим у списку, потім назва монографії і після знаку «/» перерахуйте інших авторів. Якщо їх більше п’яти, то після першої прізвища допускається написати «тощо». У тому випадку, якщо зазначений редактор, то після перерахування авторів напишіть фразу «Під ред.» І вкажіть прізвище редактора. Потім поставте крапку і тире і перерахуйте інші дані.
  5. Коли в якості джерела вказана стаття, перед точкою і тире поставте знак «/ /» і напишіть назву журналу, де вона була опублікована, а після крапки і тире — рік видання, том, номер сторінки.
  6. У тому випадку, якщо ви посилаєтесь на опубліковані матеріали наукової конференції, то після імені автора і назви статті поставте двокрапку, вкажіть назву даного збірника статей та конференції, місто, де вона проходила, видавництво, рік і номери сторінок, на яких дана стаття опублікована.