Як оформити дарчу на дачу

Як оформити дарчу на дачу

Дарча (дарування) — це угода між двома сторонами, дарувальником і обдаровуваним, за яким перша з сторін зобов’язується на безоплатній основі передати другій стороні у майбутньому будь-яку річ у власність або звільнити від будь-яких майнових зобов’язань перед самим собою або перед третіми особами . Даруванню підлягають як речі цілком, так і їх частки.

Інструкція

 1. Укладення договору дарування, як і будь-якого іншого цивільно-правового договору, можливе тільки після узгодження всіх його істотних умов. У нашому випадку такою умовою виступає його предмет, в якості якого виступають різні матеріальні цінності або права вимоги. При відсутності в договорі інформації про предмет дарування він вважається укладеним.
 2. Предметом дарування є як рухомі, так і нерухомі речі (або їх частки), такі як будинки, квартири, дачі. Зупинимося докладніше на останньому. Так дарування дачі (її частки), як і всі інші операції з нерухомістю, підлягає обов’язковій державній реєстрації. Для її проведення необхідно зібрати наступні документи (в залежності від конкретної правової ситуації, перелік документів варіюється, він тут представлений лише в загальному вигляді):

  - Заяви сторін про проведення державної реєстрації;

  - Документ, що засвідчує факт сплати державного мита (банківська квитанція і її копія);

  - Паспорти учасників договору;

  - Проект договору;

  - Акт прийому-передачі дачного будови, якщо інше не встановлено договором;

  - Кадастровий паспорт на об’єкт (дачний будиночок, якщо він є);

  - Документи, що підтверджують право власності на передану нерухомість (або на частку в ній), наприклад, таким документом виступають цивільно-правові договори;

  - Довідка з БТІ.
 3. Після збору всіх необхідних документів стає можливим укладення договору і його подальша державна реєстрація. Для цього потрібно звернутися із вищезгаданими документами в реєстраційну палату вашого регіону. Якщо документи пройдуть перевірку на відповідність законодавству, то буде прийнято рішення про реєстрацію даного договору (внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно). З моменту державної реєстрації майно вважається перейшло у власність іншої сторони.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Законодавством Російської Федерації передбачено випадок відмови від укладення договору дарування. Це можливо у випадку, коли відбулися обставини, внаслідок яких майновий стан дарувальника зменшилася настільки сильно, що виконання даного договору призведе до істотного зниження його рівня життя.