Як оформити диплом

Як оформити диплом

Після написання дипломного проекту виникає безліч питань про правильність його оформлення. Існує ряд ГОСТів з оформлення науково-дослідницьких робіт, текстових документів і т. д. Щоб не вивчати всі нормативні акти, розглянемо основні правила оформлення диплома.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що дипломна робота створюється в процесі дослідницької діяльність, тому писати її слід строго науковою мовою від другої особи («На наш погляд …», «Ми досліджували …»).
  2. У будь-якому дипломі повинні бути такі розділи: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновок, список джерел, додатки.

    Ведення і висновок рекомендується складати після написання основної частини. У вступі вказується мета роботи, задачі і методи дослідження, актуальність теми. Зазвичай введення становить 3-5 сторінок диплома.
  3. Основна частина містить 2-3 розділу. Як правило, це 60-70 відсотків всієї дипломної роботи. У ній розкривається тема роботи, результати досліджень, шляхи вдосконалення.
  4. Висновок містить висновки та пропозиції щодо розкривається темі. В основному, укладення становить 5-10 відсотків роботи. Воно включає узагальнену виклад проблем, точку зору автора, її обгрунтованість, перспективи розробки теми.
  5. Текст дипломної роботи друкується на аркушах А4 з одного боку. Допускається в диплом додавання додатків на папері формату А3. Текст друкується через півтора міжрядкових інтервалу, розмір шрифту 14. Обов’язково повинні бути дотримані розміри полів: верхнє та нижнє 20 мм, праве 15 мм, ліве 30 мм.
  6. Сторінки диплома повинні бути пронумеровані, починаючи з другої — змісту. Титульний лист не нумерується. Нумерація таблиць і графіків наскрізна в усьому дипломі. Окремо нумеруються таблиці в додатках. Всі назви таблиць підписуються. Таблицю необхідно вмістити на одній сторінці, уникаючи переносу. Якщо без перенесення не обійтися, на наступну сторінку переноситься її шапка, а також ставиться заголовок «Продовження таблиці».
  7. Посилання на першоджерело в тексті диплома робиться відразу після закінчення цитати. У квадратних дужках вказується номер джерела відповідно до списку використаної літератури.