Як оформити дипломний проект

Як оформити дипломний проект

Дипломний проект є одним з видів випускної кваліфікаційної роботи. Його оформлення має строго відповідати вимогам навчального закладу й державного стандарту.

Вам знадобиться

- Текст роботи;
- Вимоги до оформлення;
- Персональний комп’ютер з встановленим текстовим редактором;
- Принтер;
- Папка.

Інструкція

  1. Візьміть на кафедрі методичні рекомендації з оформлення дипломної роботи. Якщо таких немає, то знайдіть відповідний ГОСТ.
  2. Відформатуйте текст роботи. Він повинен бути написаний шрифтом Times New Roman розміру 12 або 14 з полуторним інтервалом і вирівнюємо по ширині сторінки. Кожен абзац повинен починатися з нового рядка. Заголовки виділяються жирним шрифтом і розташовуються по центру. Підзаголовки вирівнюються по ширині аркуша без нового рядка.
  3. Цитати оформляються посиланнями в квадратних виносках із зазначенням номера джерела в списку літератури або виносками внизу сторінки, в яких повинні міститися повні бібліографічні відомості з вихідними даними видання та номером сторінки. Якщо йде дослівне цитування, то текст поміщається в лапки.
  4. Цифрові дані оформите у вигляді таблиці. Шрифт надрукуйте розміром 10. Стовпці повинні мати назви, які виділяються жирним шрифтом і розташовуються посередині. Решта тексту вирівнюється по лівій стороні з одинарним інтервалом між рядками. Цифри вирівнюють по правій частині листа, щоб однакові розряди розташовувалися один під одним. Кожна таблиця повинна мати номер і назву, які розташовується зверху в центрі.
  5. Як і таблиці, малюнки, діаграми і графіки нумеруються. Підпис зробіть під картинкою, помістивши її по центру.
  6. Якщо таблиці та рисунки дуже великі, краще винесіть їх у додатки. Вони повинні мати номери і назви, в тексті повинні бути відповідні посилання.
  7. Літературні джерела в бібліографії повинні нумеруються і розташовуються в алфавітному порядку.
  8. Коли роботу з текстом ви закінчите, необхідно перейти до титульного аркушу. Вкажіть у ньому назву навчального закладу, кафедру, вид роботи, її тему, ваші дані та інформацію про викладача, рік і місце здачі.
  9. Пронумеруйте листи роботи. Номери на титульному аркуші та в додатках не проставляють.
  10. Роздрукуйте дипломний проект на стандартних білих аркушах формату А4, зшийте всі аркуші в папку. Також до роботи, як правило, прикріплюють відгуки наукового керівника та рецензента.