Як оформити дипломну роботу

Як оформити дипломну роботу

Практично кожна людина, незалежно від статі і національності, рано чи пізно стикається з необхідністю написання дипломної роботи. Теми, напрямки, специфіка дипломів можуть варіювати від економіки до філології, від фізики до психології. Але основні вимоги до оформлення дипломних робіт незмінні, і затверджені державними стандартами.

Інструкція

 1. Параметри сторінок. Стандартні для всієї наукової роботи: ліве поле 35 мм, праве — 10мм, нижнє та верхнє — по 20. Кожен новий абзац (новий рядок) — 12,5 мм.
 2. Шрифт та інтервали. У дипломній роботі використовується шрифт Times New Roman розмір 14. Міжрядковий інтервал полуторний.

  При цьому допускаються підкреслення і виділення жирним смислових частин роботи. Назви глав друкуються великими літерами (включіть CAPS LOCK), а параграфів — звичайними.
 3. Кожна глава друкується з нової сторінки, у той час як параграфи йдуть підряд через подвійний інтервал.
 4. Скорочення. У дипломній роботі неприпустимі навіть загальноприйняті скорочення: т.д., ін, тобто У таких випадках слова потрібно писати цілком.
 5. Після теоретичної частини диплома обов’язкові висновки по чолі у вигляді окремого параграфа на окремій сторінці. Те ж саме відноситься і до висновків після емпіричної частини роботи. Крім того необхідно написання ув’язнення, в якому прописуються перспективи дослідження розглянутого питання та можливі шляхи його вивчення.
 6. Список літератури повинен бути найбільш повним і включати бібліографічні дані за всіма використаними джерелами: підручниками, журналам, монографіях.
 7. Як оформити дипломну роботу
  У додатки виносяться креслення, графіки, таблиці, зведені дані, первинні результати, тексти методик — тобто все важливе, але занадто громіздке для тексту самого диплома. У правому верхньому куті кожної програми ставиться напис «Додаток 1» і далі вони нумеруються по порядку.