Як оформити директора організації

Як оформити директора організації

Процедура прийому на роботу директора відповідає трудовому законодавству, але відрізняється від оформлення рядового співробітника. На керівника підприємства лежить відповідальність за всю фірму в цілому. Крім складання наказу, внесення запису до трудової книжки, необхідно заповнити форму р14001.

Вам знадобиться

- Документи організації;
- Печатку підприємства;
- Бланки відповідних документів;
- Ручка;
- Документи прийнятого директора;
- Трудовий Кодекс РФ.

Інструкція

  1. Заяви з проханням прийняти на роботу від фізичної особи, яка претендує на посаду директора, не потрібно. Якщо засновників компанії декілька, то необхідно зібрати раду директорів (рада засновників), на якому приймається рішення призначити на посаду директора певного працівника. Дане рішення оформляється у вигляді протоколу, право підпису якого має голова установчих зборів та секретар ради засновників. Завірте документ печаткою підприємства. Коли ж у компанії один засновник, то йому слід прийняти одноосібне рішення про призначення генерального директора. Сам учасник повинен підписати документ і завірити його печаткою організації. Зазвичай на посаду керівника підприємства з єдиним учасником приймається фізичного особа зі сторони.
  2. На підставі протоколу ради засновників або одноособового рішення складіть наказ про призначення на посаду директора одного із засновників або фізичної особи зі сторони. У розпорядчій частині документа вкажіть прізвище, ім’я, по батькові нового керівника компанії відповідно до документа, який посвідчує особу. Право підпису наказу має прийнятий на посаду директор фірми. Завірте документ печаткою підприємства, надайте йому дату і номер.
  3. Укладіть договір з новим директором. Пропишіть в ньому права та обов’язки сторін. З боку роботодавця підписує договір голова установчих зборів або єдиний засновник. З боку працівника — прийнятий на посаду керівник компанії. Завірте документ печаткою організації, надайте йому дату і номер.
  4. Внесіть в трудову книжку нового директора запис про прийом на роботу. Впишіть порядковий номер запису, дату прийняття на посаду. У відомостях про роботу напишіть повне та скорочене найменування організації, назву посади, на яку прийнято працівника. Підставою записи служить наказ або протокол. Вкажіть дату і номер одного з документів.
  5. Заведіть особисту картку на нового директора, впишіть в неї прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, відомості про освіту, трудову діяльність та інші необхідні дані.
  6. Прийнятий на посаду директор повинен заповнити заяву за формою р14001 про покладання повноважень діяти від імені компанії без довіреності, докласти необхідний пакет документів і здати в податковий орган для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб.