Як оформити додаток до договору

Як оформити додаток до договору

При укладенні договору з продажу товарів або наданні послуг часто виникає необхідність у вказівці додаткових подробиць угоди, які неможливо або незручно (через великого обсягу) розмістити в тексті основного документа. Це може бути технічне завдання, специфікація, терміни виконання робіт, вартість товарів, порядок розрахунків і т.д. У такому випадку оформляється додаток на одному або декількох аркушах, яке стане невід’ємною частиною договору.

Інструкція

  1. Почніть оформлення вступної частини документа з вказівки назви «Додаток», не забуваючи повідомити поруч його порядковий номер, оскільки таких додатків до договору може бути декілька. Обов’язковою є посилання на сам договір, тому тут напишіть його номер і дату складання.
  2. Озаглавьте основну частину документа виходячи з його змісту. Назва повинна стисло відображати суть тих уточнень, які стануть важливою частиною договору і дозволять уникнути різночитань при тлумаченні умов договору. Це може бути графік виконання робіт або їх порядок із зазначенням черговості, протокол зауважень і т.д.
  3. У заключній частині програми вкажіть повні реквізити контрагентів (найменування, форма власності, юридична та фактична адреса, банківські реквізити). Вони, поряд з посиланням на номер і дату договору, є важливими факторами, що підтверджують приналежність документа до основного договору.

    Тут же розташуєте місця для підписів уповноважених осіб кожної зі сторін, із зазначенням займаної посади, прізвища та ініціалів. Додаток має бути підписана одночасно з укладенням договору. В іншому випадку, якщо такий документ оформляється пізніше, слід скласти додаткову угоду до договору, а не програму.

Зверніть увагу

Пам’ятайте, що додаток є важливою частиною угоди, що укладається сторонами, оскільки містить подробиці угоди. А своєчасне обговорення таких уточнень у рамках основного договору дозволяє уникнути виникнення спірних ситуацій в майбутньому.

Корисні поради

Окремих вимог до оформлення додатка до договору не існує, оскільки воно є частиною іншого документа. А тому тут слід орієнтуватися на вимоги Цивільного Кодексу Російської Федерації з оформлення договорів.