Як оформити договір довічного утримання

Як оформити договір довічного утримання

Договір довічного утримання — це угода, за якою одержувач такого змісту передає належне йому на праві власності нерухоме майно (квартиру, індивідуальний житловий будинок, земельна ділянка тощо) у власність платника. Останній, у свою чергу, зобов’язується здійснювати довічне утримання цього громадянина, або зазначеного в договорі третьої особи.

Інструкція

  1. Довічне утримання, нарівні з постійною рентою і довічної рентою, є підвидом договору ренти. Правила, на які слід орієнтуватися при складанні даного договору, регламентовані в окремому розділі Цивільного Кодексу Російської Федерації. Так, для укладення даного виду договору узгодьте всі його істотні умови. У даному випадку — це буде конкретизація предмета, що підлягає передачі платнику ренти, і розмір рентних платежів.
  2. Якщо предметом, підлягає передачі за договором, виступає нерухоме майно, то обов’язково вкажіть його точне місцезнаходження, а також той факт, що після укладення договору воно переходить у власність платника ренти. В іншому випадку платник потрапляє в ситуацію, коли він до закінчення договору буде змушений виплачувати рентні платежі, не володіючи при цьому можливостями володіння, користування і розпорядження предметом договору. Розмір рентних платежів встановлюйте у вигляді чітко визначеної грошової суми. Це суттєво спростить порядок розрахунків між сторонами. Пам’ятайте, що вона не може бути менше встановленого законом мінімального розміру оплати праці. Відповідно до федерального закону «Про мінімальний розмір оплати праці» з 1 червня 2011 року він становить 4611 рублів.
  3. Термін договору довічної ренти обмежується періодом життя громадянина, який передав своє майно під виплату ренти, або періодом життя іншої особи, зазначеного в договорі. Законом допускається встановлення ренти щодо кількох громадян. У такому разі термін договору обмежений періодом життя останнього з одержувачів ренти. Відсутність згадки про одержувача ренти тягне недійсність договору. Тому, щоб уникнути суперечок, чітко вказуйте дані одержувача ренти.
  4. Важливими є умови, які регулюють взаємовідносини сторін при порушенні умов договору. Включіть у текст умова про виплату неустойки в разі відмови, або несвоєчасної передачі предмета договору. У свою чергу одержувач ренти вправі вимагати викупу ренти, якщо платник порушує порядок виплати рентних платежів. Викуп ренти здійснюється шляхом одноразової сплати обумовленої сторонами грошової суми (з урахуванням вже перерахованих рентних платежів), після якої договір довічного утримання припиняється, а предмет договору залишається у власності платника ренти.
  5. Після узгодження всіх необхідних умов сміливо укладайте договір. Він обов’язково оформляється у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, який передбачає відчуження нерухомості під виплату ренти, вимагає також і державної реєстрації.