Як оформити договір соціального найму

Як оформити договір соціального найму

Договір соціального найму — це угода, за якою власник житлового приміщення, а саме держава або муніципальне утворення, передає його для постійного користування громадянам, які потребують поліпшення житлових умов.

Інструкція

 1. Для того щоб укласти договір соціального найму, необхідно звернутися в житловий відділ окружного Управління Департаменту житлової політики і житлового фонду вашого регіону. При цьому потрібно представити наступний пакет документів:

  - Заява про бажання укласти договір;

  - Паспорт заявника;

  - Паспорта всіх членів сім’ї та їх копії (для громадян молодше 14 років свідоцтва про народження);

  - Свідоцтво про укладення (або розірвання) шлюбу (у тому випадку, якщо чоловік буде виступати стороною в договорі);

  - Довідки, що підтверджують родинні зв’язки, (в тому випадку, якщо інші родичі будуть сторонами в договорі);

  - Документи, що підтверджують підстави для вселення в житлове приміщення: ордер (копію ордера), виписку з рішення органу виконавчої влади про надання жилого приміщення, сам договір соціального найму, виписку з будинкової книги з повною інформацією про громадян проживають у житловому приміщенні;

  - Інші документи, які містять відомості про обставини, що послужили приводом для звернення.
 2. Співробітники відділу перевірять подані документи (їх повноту та відповідність законодавству), після чого зареєструють їх в спеціальній книзі. Потім заявнику видається виписка з відміткою про дату прийняття заяви. У разі неповноти представлених документів або невідповідності їх закону питання про можливість укладення договору соціального найму вирішується окружний житловою комісією.
 3. Договір соціального найму укладається в письмовій формі, на невизначений термін і скріплюється підписами сторін. У разі смерті наймача його місце в договорі має право зайняти будь дієздатної члену сім’ї. Також за згодою всіх інших членів сім’ї будь-якої з її дієздатних членів може вимагати визнання себе наймачем замість попереднього.
 4. Договір соціального найму, як і будь-який інший договір, може бути розірваний у будь-який момент за взаємною згодою сторін. Бажання наймача про розірвання договору в такому випадку має бути письмово підтверджено членами його сім’ї, які проживають з ним на одній житловій площі. Договір вважається розірваним з дня виїзду наймача і членів його сім’ї з займаного ними житлового приміщення.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Важливо пам’ятати, що договір соціально найму і приватизація — це різні речі. Відмінність полягає в тому, що приватизована квартира знаходиться у власності громадянина, а квартира, яка виділена за договором соціального найму — у муніципальній (або державної) власності.