Як оформити документ за ГОСТом


 

Система ГОСТів покликана не тільки уніфікувати виробництво виробів і матеріалів, але і оформлення ділової та організаційно-розпорядчої документації. Існує великий список ГОСТів, в яких регламентується все, що стосується офіційного документа — від розміщення і написання його реквізитів до списку літератури, що розміщується в кінці.


Вам знадобиться

ГОСТ 2.105-95.

Інструкція

  1. Дізнатися про те, як оформити документ по ГОСТу, основні вимоги, що пред’являються до текстових діловим та науковим паперів ви можете, ознайомившись з ГОСТ 2.105-95. Це державний стандарт, в якому дуже детально і грунтовно викладено все, що стосується тестових документів. В ньому дані загальні положення та визначення цього поняття і вимоги до різних видів таких документів. Вимоги до оформлення документів також викладено в ГОСТ Р 6.30-2003.
  2. Сам текст, згідно з чинними ГОСТами, друкуйте на одній стороні аркуша паперу формату А4. Верхнє і нижнє поле має дорівнювати 2 см, розмір лівого встановлено 3 см, правого 1,5 см. Текст друкуйте з полуторним інтервалом між рядків, новий рядок друкується з інтервалом 1,25 см. Використовуйте шрифт Times New Roman Cyr розміром 14 пт
  3. Нумеруйте сторінки арабськими цифрами, розміщуючи їх в нижньому колонтитулі, посередині сторінки. Нумерація має бути наскрізною по всьому документу. Використовуйте шрифт 10 пт Титульний лист враховуйте при нумерації, але номер на ньому не ставте. Малюнки та ілюстрації, виконані на окремих аркушах, також враховуйте в загальній нумерації і ставте на них номер сторінки.
  4. Малюнки та ілюстрації повинні бути пронумеровані. Їх розташовуйте в тексті відразу після того, як вони були згадані вперше. Нумерація проставляється арабськими цифрами під малюнком, після слова «Рис.» Або «Малюнок», посередині, вона повинна бути наскрізною по всьому документу.
  5. Таблиці нумеруйте також арабськими цифрами наскрізним чином в межах всього документа. Під кожною таблицею пишіть її найменування після слів «Табл.» Або «Таблиця». Кожна таблиця обов’язково повинна бути розташована під посиланням на неї в тексті. Заголовки граф і стовпців таблиці починайте з великих літер. Замінювати лапками повторювані значення в таблиці не можна.
  6. Всі заголовки розташовуйте посеред рядка, точка після назви не ставиться. Відокремлюйте їх від основного тексту потрійними інтервалами зверху і знизу. Слова в заголовках переносити не можна. У Гості рекомендовано кожен новий розділ або главу починати з нової сторінки.