Як оформити документи на відрядження

Як оформити документи на відрядження

У службових справах підприємства керівники фірм відправляють своїх працівників у відрядження. Щоб оформити поїздку працівника як годиться, необхідно заповнити документи у відрядження. До цих документів відносяться наказ про направлення у відрядження, службове завдання, посвідчення про відрядження, звіт про відрядження і авансовий звіт.

Вам знадобиться

комп’ютер, інтернет, папір А4, ручка, печатку підприємства, документи підприємства, працівника, грошові кошти

Інструкція

  1. Рішення про направлення у відрядження працівника приймає директор підприємства на підставі доповідної записки керівника структурного підрозділу фірми, в якому працює працівник. Директор фірми і керівник структурного підрозділу фірми пишуть для працівника службове завдання. Бланк службового завдання можна скачати за посиланням http://blanker.ru/files/forma-t-10a.xls. У даному бланку докладно вказується мета перебування працівника у відрядженні. Вписується дата початку і закінчення відрядження, кількість календарних днів перебування працівника у відрядженні. Документу присвоюється табельний номер. Підписують його керівник структурного підрозділу і перша особа підприємства.
  2. На підставі службового завдання перша особа фірми видає наказ про направлення у відрядження. Бланк наказу можна скачати за посиланням http://working-papers.ru/doc/prikaz-komandirovka.doc. У наказі вписуються дані працівника, мета відрядження, її тривалість. Документу присвоюється номер і дата видання. Наказ підписує директор, знайомить з ним працівника, що направляється у відрядження під розпис.
  3. Оформіть працівнику посвідчення про відрядження, його бланк можна скачати за посиланням http://www.pravkons.ru/kommand.xls. У документі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові працівника, його посада, найменування вашого підприємства, назва організації та місце її знаходження, в яку направляється цей працівник, тривалість і мета відрядження. Якщо працівник переміщався під час відрядження, все фіксується в посвідченні про відрядження і завіряється печаткою фірми. Підписує документ керівник підприємства.
  4. По прибуттю з відрядження, працівникові необхідно заповнити звіт про відрядження в документі Службове завдання. Директор фірми перевіряє звіт і робить відмітку про виконання / невиконання службового завдання за час перебування у відрядженні, ставить свій підпис і дату.
  5. У бухгалтерії підприємства працівник, який прибув з відрядження, заповнює авансовий звіт. Бланк звіту можна завантажити за посиланням http://www.buhsoft.ru/blanki/2/den/avans_otchyot.xls. У документі фіксуються витрати працівника за час відрядження, додаються до нього документи, що підтверджують ці витрати. Авансовий звіт підписує бухгалтер підприємства, працівник і керівник фірми. Звіту присвоюється номер і дата.