Як оформити документи по основних засобів

Як оформити документи по основних засобів

В ході господарських операцій, здійснюваних підприємством, відбувається рух основних засобів з їх надходження, вибуття та внутрішнього переміщення. Відповідно до ст.9 Федерального закону № 129-ФЗ від 21.11.1996 року «Про бухгалтерський облік», встановлюється необхідність оформлення на всі ці операції виправдувальних документів. Ці форми виступають в якості первинних документів для бухгалтерського обліку основних засобів.

Інструкція

  1. Увімкніть об’єкти до складу основних засобів та проведіть облік їх введення в експлуатацію при їх надходженні на підприємство. Для цього складається Акт про прийом-передачу об’єкта основних засобів за формою № ОЗ-1. Якщо необхідно оформити групу об’єктів, то використовується Акт за формою № ОЗ-1б. Прийняття на облік будівель і споруд здійснюється за Актом форми № ОЗ-01а. Для кожного об’єкта складається окремий документ. У першому розділі наводяться дані передавальної сторони. Другий розділ заповнює підприємство-отримувач основних засобів, де вказується первісна вартість об’єкта, його термін використання, метод обчислення амортизації та норма амортизаційних відрахувань. У третьому розділі міститься коротка характеристика об’єкта. Аналогічні акти складаються при вибутті об’єкта зі складу основних засобів організації.
  2. Оформіть переміщення об’єктів основних засобів між структурними підрозділами підприємства за допомогою Накладний за формою № ОЗ-2. Складіть три примірники документа, перший — віддається в бухгалтерію, другий — залишається у матеріально-відповідальної особи передавального підрозділи, а третій — надсилається до одержує підрозділ.
  3. Проведіть операції з ремонту, модернізації та реконструкції об’єкта основних засобів складанням відповідного Акта за формою № ОЗ-3. У першому розділі документа вносяться дані про стан об’єкта основних засобів до проведення перелічених вище операцій. Другий розділ містить дані про витрати, які понесло підприємство на ремонт, модернізацію чи реконструкцію об’єкта основних засобів. Для складання акта організовується приймальна комісія або призначається відповідальна особа.
  4. Внесіть дані про прийом, виключення, переміщення, ремонту та інші операції з об’єктами основних засобів в інвентарну картку або в книгу обліку, які мають форму № ОЗ-6, № ОС-6а, № ОС-6б.