Як оформити доповідь в школі


 

Доповідь — одна з форм науково-практичної діяльності школярів. Цей вид дослідницької роботи передбачає стисле узагальнення основних фактів, теоретичних і практичних аспектів розглянутої проблеми. Одним з найважливіших умов успішної підготовки доповіді є його правильне оформлення.Вам знадобиться

— листи паперу;
- Комп’ютер;
- Принтер.

Інструкція

  1. Сама форма доповіді увазі публічний виступ перед конкретною аудиторією. Тому в процесі роботи над темою конспектуйте лише матеріал, що відображає саму суть проблеми. Не перевантажуйте текст дрібними деталями і громіздкими прикладами. Ваше завдання — чітко і лаконічно озвучити основні тези і зробити висновок. Оптимальний обсяг доповіді складає 5-7 сторінок друкованого тексту. Постарайтеся не виходити за його рамки.
  2. Структура доповіді включає в себе вступ, основну та заключну частини. Кожен елемент внутрішньої будови роботи оформляйте, починаючи з чистого аркуша і відповідного заголовка. При необхідності основна частина доповіді розбивається на підзаголовки або пункти (наприклад, поділ теоретичного і практичного аспекту дослідження). Такі підзаголовки розміщуйте один за іншим без перенесення їх на нову сторінку.
  3. Текст доповіді набирайте 12 або 14 кеглем, шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкових інтервалу. Заголовки і пункти структурних компонентів доповіді виділяйте жирним шрифтом. Листи роботи нумеруйте внизу сторінки. На тітульніке значок номера сторінки не ставиться, але він входить в загальну кількість аркушів документа.
  4. Титульний лист доповіді повинен містити такі дані: повне найменування освітньої установи, в якому робиться доповідь, інформацію про тему дослідження, відомості про автора або авторів і педагога, який перевірить роботу. Назва школи розмістіть у верхній частині листа, по центру — назва доповіді без лапок і скорочень, у правому нижньому куті прізвище та ім’я доповідача, клас, в якому він навчається. Під інформацією про автора помістіть відомості про викладача, по предмету якого робиться робота. У нижній частині листа вкажіть населений пункт і рік створення роботи. Основний текст на титульному аркуші набирайте 14 кеглем, назва доповіді — 16 (можна виділити тему напівжирним шрифтом).
  5. В кінці роботи наводиться список літератури, використовуваної при підготовці доповіді. Якщо ваше дослідження містить додатки, помістіть їх після списку літератури. Кожне застосування позначається в правому верхньому куті аркуша текстом з цифрою (наприклад, Додаток 1).