Як оформити дослідний проект

Як оформити дослідний проект

Дослідницький проект — вид наукової роботи учня, в якій виявляються його знання та вміння застосовувати їх на практиці для вирішення поставлених завдань. Мало написати грамотно роботу, необхідно її ще й правильно оформити.

Вам знадобиться

- Вимоги до змісту та офрмлення ГОСТ;
- Персональний комп’ютер з встановленим текстовим редактором;
- Принтер.

Інструкція

  1. Для оформлення роботи необхідно в текстовому редакторі набрати повністю весь текст, відформатувати його відповідно до вимог і роздрукувати на стандартних білих аркушах формату А4 з однієї сторони.
  2. Дослідницький проект складається з титульного аркуша, змісту, вступу, основної частини, розбитою на глави, списку використаної літератури і висновку. Кожен розділ має починатися з нового аркуша і мати заголовок. Текст роботи зазвичай друкують шрифтом Times New Roman, розміром 12 або 14, з полуторним інтервалом і вирівнюванням по ширині аркуша. Заголовки набираються жирним шрифтом, центруються і розміщуються через 3 інтервалу від тексту.
  3. На титульному аркуші пишуть назву організації, в якій здається робота, її вид, предмет, назва, дані про автора та керівника, місто і рік видання.
  4. Цитати в роботі оформляються посторінковим виносками, в яких вказують автора, його твір з вихідними даними і номер сторінки. Якщо думка автора цитується дослівно, то вона полягає в лапки.
  5. Цифрові дані групуються в таблиці. Текст в них повинен мати одинарний інтервал, шапка таблиці виділяється жирним шрифтом. Допускається, щоб табличні дані мали менший розмір шрифту, ніж текст дослідницької роботи.
  6. Схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні мати назви та порядкові номери. У тексті повинні бути посилання на малюнки і табличні дані.
  7. Якщо малюнки або таблиці дуже об’ємні, то їх можна винести в додатки. Кожна програма повинна мати назву і номер, в тексті необхідно посилатися на дані, розміщені в додатках.
  8. У бібліографічному списку в алфавітному порядку розміщується вся використовувана для роботи над дослідницьким проектом література з вказівками автора, назви і вихідних даних.
  9. Роздруковану роботу зшивають і оформляють в папку.

Корисні поради

Якщо дослідний проект необхідно захищати перед комісією, то бажано підготувати презентацію з основними положеннями роботи. При відсутності спеціального обладнання для показу слайдів на захисті, можна буде роздати роздруковану презентацію в якості ілюстративних матеріалів.