Як оформити дослідження


 

Існують досить жорсткі вимоги до оформлення досліджень незалежно від сфери наукової діяльності, чи то фізика елементарних частинок, антропологія або психоаналіз. Основні розділи, які повинні бути висвітлені в роботі, будуть однакові або дуже схожі.Інструкція

  1. Спочатку оформите титульний лист відповідно до вимог того наукового закладу, в якому проводиться дослідження. Зазвичай зверху пишеться повна назва установи з вирівнюванням по центру. Приблизно посередині сторінки напишіть назву роботи жирним шрифтом у верхньому регістрі. Зробивши відступ на 2-3 інтервалу, напишіть тип наукової роботи (курсова, дипломна і т.п.), своє прізвище та ініціали, якщо необхідно, вкажіть ім’я та звання наукового керівника. Цей блок вирівнюється по правому краю сторінки. У самому низу аркуша напишіть місце і рік проведення дослідження через кому з вирівнюванням по центру.
  2. Наступним блоком у науковій роботі має бути зміст. Оформіть його багаторівневим списком з відступом для підзаголовків. Такі слова, як «розділ», параграф »тощо у змісті не пишуться. Залиште оформлення цієї частини роботи на самий кінець, коли весь текст з додатками буде вже зверстаний. Так ви зможете точно вказати нумерацію сторінок.
  3. Потім напишіть невелике введення, в якому обгрунтуйте актуальність поставленої в дослідженні проблеми. Коротенько опишіть перевіряються у вашому дослідженні гіпотези. Обсяг цього розділу звичайно не повинен перевищувати дві сторінки.
  4. Далі оформите теоретичну частину, в якій опишіть існуючі погляди на проблему і способи її вирішення як безпосередньо в вашій області знань, так і в суміжних дисциплінах. Обгрунтуйте, чому наявні знання є недостатніми, суперечливими або неточними і який ваш погляд на вирішення проблеми. Саме в цьому розділі зазвичай наводиться обгрунтування перевіряються у вашому дослідженні гіпотез.
  5. Тепер приступайте до оформлення власне емпіричної частини дослідження. Спочатку вкажіть мету і завдання дослідження, виділіть об’єкт і предмет дослідження, докладно опишіть емпіричні та статистичні гіпотези. Потім обгрунтуйте методи та методики, за допомогою яких проводилося дослідження, без докладного їх опису. Наступним кроком опишіть зібрані дані, детально проаналізуйте їх з точки зору гіпотез дослідження, вкажіть при необхідності використані вами математичні критерії достовірності для перевіряються гіпотез. В ідеалі не всі висунуті вами гіпотези повинні бути підтверджені, тому в іншому випадку можна припустити, що вони були очевидні. Проаналізувавши отримані дані, зробіть висновки та прогнози.
  6. Напишіть невелике висновок, в якому спробуйте пояснити, чому не підтвердилася та чи інша гіпотеза, зробіть припущення щодо перспектив подальшого дослідження. Ця частина роботи зазвичай не перевищує однієї сторінки.
  7. На завершення дослідження оформите всі програми. У додатки виноситься всі «сировину», тобто необроблені дані з дослідження, таблиці, графіки, наводяться докладні і точні описи методик дослідження, зразки зібраних емпіричних даних і т.д.