Як оформити довідку-виклик

Як оформити довідку-виклик

Багато людей поєднують роботу і навчання на заочному або очно-заочному відділенні того чи іншого вищого (або середнього спеціального) навчального закладу. Держава гарантує такому студенту право на отримання середньої заробітної плати за той час, коли він відсутній на робочому місці і здає сесію або знаходиться в переддипломної навчальній відпустці. Документом, що підтверджує це право, є «довідка-виклик».

Інструкція

 1. Порядок оформлення та видачі довідки-виклику регулюється локальними нормативними актами, порядок оплати та надання навчальної відпустки — Трудовим кодексом Російської Федерації. Обов’язково ознайомтеся з наказами та розпорядженнями керівництва навчального закладу, в якому ви навчаєтеся. Не соромтеся попросити роз’яснень у секретаря заочного відділення вашого факультету.
 2. Найчастіше довідка-виклик оформляється навчальним закладом на підставі успішного проходження вами навчання на тому чи іншому факультеті (відділенні). Таким чином, для отримання довідки у вас не повинно бути заборгованостей. Зазвичай для закриття «хвостів» дається значний час (наприклад, для закриття заборгованостей за літню сесію ви будете розташовувати часом до 15 вересня).
 3. Довідка-виклик оформляється за письмовою (або усного) вимогу студента. При цьому, в навчальному закладі обов’язково повинен бути затверджений графік сесій і розклад екзаменаційної (або док) сесії.

  Враховуючи, що довідка оформлюється методичними (або спеціальними уповноваженими) працівниками деканату, звертатися з вимогою слід саме до них.
 4. Довідку-виклик необхідно отримати заздалегідь, щоб керівництво організації, де виробите, бачило підтверджуючий документ.

  У деяких навчальних закладах довідка-виклик надсилається заздалегідь на погоджений з вами поштову адресу за умови надання чистого конверта. Подробиці найкраще дізнаватися у методиста.

  Оптимально отримати виклик мінімум за 10 днів до початку сесії.
 5. Методист зобов’язаний вказати на довідці-виклику повне найменування освітньої установи, а також відомості про акредитацію, тривалість навчальної відпустки, дату першого і останнього дня відпустки. Довідка-виклик повинна бути підписана ректором ВНЗ або спеціально уповноваженою особою (наприклад, деканом факультету), якщо правка видається в ссузів, то вона повинна бути підписана керівником навчального закладу. На довідці в обов’язковому порядку ставиться реєстраційний номер відповідно до журналу обліку довідок для можливості перевірки справжності виданого документа. Природно, кожну видану довідку реєструють в даному журналі. На довідці також ставиться печатка освітнього закладу, деканату.
 6. Пам’ятайте, що довідку-виклик повинні видати на першу вимогу. Зверніться до секретаріату особисто ви, або ваш роботодавець, різниці не має.