Як оформити довіреність в суд

Як оформити довіреність в суд

Відповідно до цивільного процесуального законодавства, громадяни мають право вести свої справи в суді через представників. Особиста участь громадянина у судовому процесі не позбавляє його права мати представника. Для наділення представників відповідними повноваженнями в таких випадках оформляють довіреність. Щоб вибрати представника і оформити довіреність, необхідно врахувати ряд моментів.

Інструкція

  1. Представляти чиїсь інтереси в суді можуть законні представники (батьки, усиновителі, опікуни), адвокати, які призначаються судом, та дієздатні громадяни, чиї повноваження оформлені відповідним чином, тобто особи, які мають довіреність на представництво.
  2. Довіреність може бути оформлена та засвідчена в нотаріальному порядку. Для цього громадянину, що потребує представника, слід звернутися до нотаріальної контори, маючи при собі власний паспорт і паспортні дані тієї особи, якій він доручає представляти свої інтереси в суді.
  3. Право посвідчувати довіреності має також організація, в якій працює (навчається) довіритель. Якщо довіритель знаходиться в лікувальному закладі, завірити доручення має право адміністрація даного лікувального закладу. Аналогічно йде справа з військовими, військово-навчальними закладами та військовими частинами.
  4. Довіреність може бути оформлена за місцем проживання та засвідчена уповноваженими працівниками ЖЕУ, а також товариством власників житла, житловим, споживчим або житлово-будівельним кооперативом.
  5. Посвідчувати довіреності також мають право голови місцевої адміністрації і спеціально уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування. Начальники місць позбавлення волі посвідчують довіреності в тому випадку, якщо довіритель знаходиться в місцях позбавлення волі. Якщо довіритель знаходиться в установі соціального захисту, довіреність засвідчує адміністрація цього закладу.
  6. У довіреності може бути зазначений повний перелік процесуальних дій, які має право вчиняти представник від імені довірителя, або ж тільки їх частину. При складанні довіреності необхідно визначити, чи буде наділений представник правом передоручення своїх прав по составляемой довіреності третім особам, і на який термін представник буде наділений правом представляти інтереси довірителя. Якщо термін не зазначений, вважається, що довіреність видана строком на рік. Максимальний термін дії доручення — три роки.

Зверніть увагу

Представниками в суді не можуть бути прокурори, судді, слідчі (якщо тільки вони не представляють в суді будь-які відповідні органи). Також не мають права бути представниками в суді недієздатні громадяни.