Як оформити дублікат договору


 

У тому випадку, якщо відбулася втрата або псування договору, завжди є можливість оформить його дублікат. Наприклад, при втраті договору соціального найму житлового приміщення необхідно підготувати ряд документів, написати заяву і звернутися до відповідних органів.


Інструкція

  1. Напишіть заяву з проханням видати дублікат договору. Ця заява має бути підписана наймачем і членами його сім’ї, які також включені в договір соціального найму житлового приміщення. Обгрунтуйте в заяві необхідність видачі дубліката. Пам’ятайте, що ви несете відповідальність за достовірність всієї інформації, викладеної та наданої в вашій заяві.
        
  2. Завірте вашу підпис і підписи членів вашої родини у фахівця правового відділу адміністрації муніципального освіти на підставі документів, що засвідчують вашу особу (наприклад, паспорта). Також ці підписи можуть бути завірені у нотаріуса або іншої посадової особи, уповноваженої чинним законодавством на вчинення нотаріальних дій.
  3. Прикладіть до заяви документи, які підтверджують ваше право на отримання дубліката договору: довідку з місця проживання про склад сім’ї, довідки з БТІ, копії ордера і паспортів або інших документів, що засвідчують особистості членів вашої родини.
  4. Після того як заяву з додатками буде подано до відділу адміністрації муніципального освіти, фахівці зареєструють ці документи в журналі і після проведення перевірки оформлять дублікат договору соціального найму житлового приміщення.
  5. Виготовлятися дублікат буде протягом 30 днів з моменту реєстрації поданих документів. Для його оформлення знімається копія з оригіналу договору, який зберігається в архіві. На першому аркуші документа у правому верхньому кутку ставиться штамп «Дублікат», на останньому — стверджувальна напис з підписом уповноваженої посадової особи. Усі сторінки документа нумеруються і прошнуровуються.
  6. Оформляється дублікат договору у двох примірниках. Один з них видається заявнику, другий зберігається в правовому відділі адміністрації. Видача документа проводиться тільки при пред’явленні паспорта. А в журналі реєстрації дублікатів ставиться відмітка про видачу документа.